Årsrapporter

Glada barn med ballonger som det står rädda barnen på

Rädda Barnen ger varje år ut en årsrapport som innehåller årsredovisning, verksamhetsberättelse med effektrapport och hållbarhetsrapport. Årsredovisningen finns även översatt till engelska.

I årsrapporten kan du läsa om Rädda Barnens grundläggande
idéer och om organisationen. Du får också information om det ekonomiska utfallet, en sammanställning av våra resultat och en sammanställning av hur vi arbetar för att ta socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar och hur vi ser till att verksamheten är hållbar och verkligen ger resultat för barn.

Här kan du ladda ner årsrapporterna som pdf:er. För att kunna göra det behöver du ha Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda ner Acrobat Reader här.

Läs vår årsrapport för 2017

Ladda ned som PDF-fil