Förord

När familjer isolerades och barn slutade att gå till skolan, ökade också barnens utsatthet för våld.

Över ett år har nu gått med en världsomfattande pandemi som mer eller mindre påverkar allt vi gör. Ytterligare ett år av ett barns liv. Ett år då livet har satts på paus ......

Jens Orbacks och Helena Thybells signaturer Jens Orback, Ordförande Helena Thybell, Generalsekreterare

Totala intäkter

1231

Miljoner kronor

Programverksamhet

1058

Kostnader i Miljoner kronor

Kostnadsfördelning

60/40

Utvecklingsarbete / Humanitärt arbete

Så används pengarna

91 %

Program­verksamhet

9 %

Övriga kostnader

Vi använder 91 % av pengarna till programverksamhet och medlemsrörelse. 9 % används till insamlingsarbete, nödvändig administration och kvalitetskontroller. Tack vare vår noggranna kontroll kan vi säkra att pengarna används på bästa sätt för barnen.

Kostnadsfördelning (Mkr)

= Programverksamhet

= Övriga kostnader

478
Programstödjande och tvärtematisk verksamhet
145
God samhällsstyrning för barn
131
Barns rätt till trygghet och skydd
113
Fattigdomsbekämpning
111
Hälsa, sjukvård och nutrition
99
Utbildning
81
Insamlingskostnader
43
Administration
I Rädda Barnen kan vi vara en stark röst för barnen

Läs mer om våra medlemmars berättelser från det senaste året Läs mer

Rädda Barnen i Sverige

Rädda Barnen har anställda vid 11 regionkontor. Och tack vare att vi också har en stark medlemsrörelse kan Rädda Barnen bedriva verksamhet för barn över hela landet.

159

Lokalföreningar

60 239

Medlemmar

11

Regionkontor

Här har vi bedrivit verksamhet

Sverige

Karta med Sverige markerat

I Sverige har Rädda Barnen bedrivit verksamhet för barn i migration, i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld.

Ladda ner årsrapporten som pdf för att läsa mer.

Europa

Karta med Europa markerat

I Kosovo har Rädda Barnen och partners spelat en viktig roll i omställningen för att kunna hantera vardagen för barn och unga i pandemin och fortsätta det viktiga arbetet för barns rättigheter.

Väst och Centralafrika

Karta med Väst och Centralafrika markerat

I Västafrika har Rädda Barnen utvecklat en ny strategi för att tackla de stora utmaningar som barn i regionen Sahel ställs inför med ökat våld, marginalisering och väpnad konflikt.

Mellanöstern

Karta med Mellanöstern markerat

De viktigaste länderna för vår verksamhet i Mellanöstern har fortsatt att vara Jemen, Syrien, Libanon, Palestina och Irak.

Latinamerika

Karta med Latinamerika markerat

Arbetet med att driva på förändring av lagstiftningen mot barnaga och omsätta lagarna i verkligheten fortsätter i Latinamerika. Den 10 december 2020 fick Mexiko äntligen sin lag.

Asien

Karta med Asien markerat

De viktigaste länderna för vår verksamhet i Asien har varit Afghanistan, Bangladesh, Indonesien, Myanmar, Pakistan, Filippinerna, Thailand och Vietnam.

Östra och södra Afrika

Karta med Östra och södra Afrika markerat

Rädda Barnens partnerorganisationer i östra och södra Afrika fortsätter arbetet att stärka system för barns rättigheter.

Fördelning av insamlade pengar

60 %

Utvecklings­arbete

40 %

Humanitärt arbete

Av programkostnaderna har ca 40 % gått till humanitärt arbete och katastrofarbete. Även detta arbete bedrivs till stor del inom de prioriterade verksamhetsområdena.

Geografisk fördelning (Mkr)

= Utvecklingsarbete

= Humanitärt arbete

Östra och Södra Afrika
274
Mellanöstern
204
Sverige
184
Asien
105
Västra och Centrala Afrika
34
Eurasien
34
Latinamerika
34
Global Verksamhet
18
Våra framtida liv kommer vara väldigt annorlunda

DS, 16 år i Sinazongwe Läs mer

Året i siffror

Sverige

34 000

personer i Sverige totalt nåddes av våra direkta insatser under året

Världen

27,9 miljoner

barn nåddes av våra insatser inom hälsa och näring, vilket är det tematiska område där vi nådde flest barn.

Världen

69 000

deltagartillfällen skapades under året för våra träffar för att öka barns trygghet och skydd

Jemen

73 249

barn i Jemen nåddes av våra insatser för alla barns rätt till utbildning. Detta trots att alla hinder till följd av pandemin och att skolorna var stängda under stora delar av året.

Världen

11 900

Ungefär så många barn och unga nåddes av materialet ”Stopp min kropp”, samt 18 900 föräldrar och 2 700 professionella som jobbar direkt med barn.

Syrien

42 000

barn i Syrien nåddes av våra insatser inom trygghet och skydd. I Syrien har många barn berättat om sin rädsla för covid-19 och risken att förlora nära och kära, att deras ansvar i hushållet har ökat och att de saknat tillgång till fritid och lek.

Världen

4 500

personer nåddes av våra insatser att dela ut mat, livsmedel och matcheckar, vilket är en ny form av verksamhet som vi utvecklade i ljuset av pandemin.

Etiopien

1,5 miljoner

Ungefär så många barn i Etiopien nåddes av våra insatser för att skydda barn från vattenburna sjukdomar. Tillgången till rent vatten ökade från 55 procent till 67,5 procent.

Sociala kanaler

842 000

Ungefär så många totalt nåddes av våra budskap genom sociala kanaler, webb, trycksaker, online-föreläsningar etc. Enbart vår hemsida ”Kärleken är fri” om hedersrelaterat våld och förtryck har haft 90 000 unika besök.

Pappa satte upp en hasp utanför min dörr

Berättar Alice Läs mer