“I skuggan av krig”

2022 var ett intensivt år för Rädda Barnen. Situationen för barns rättigheter i världen var mer alarmerande än på länge. Ett krig i Europa – som länge hade känts otänkbart – var plötsligt verklighet. När kriget i Ukraina eskalerade i februari mobiliserade Rädda Barnen snabbt för att finnas på plats och ge skydd, stöd och säkerhet för barn och barnfamiljer i Ukraina, längs flyktvägarna och vid mottagandet i Sverige. I många länder kunde vi under året återgå till ett liv utan direkta covid-19-restriktioner, samtidigt som pandemins långsiktiga effekter fortsatte att drabba barn och barnfamiljer världen över och färre barn än någonsin kunde gå i skolan.

Läs mer

Maria Schillaci, Ordförande

Åsa Regnér, Generalsekreterare

Totala intäkter

1728

miljoner kronor

Programverksamhet

1471

kostnader i miljoner kronor

Kostnadsfördelning

60 / 40

utvecklingsarbete / humanitärt arbete

Så används pengarna

Vi använder omkring 90 % av intäkterna till programverksamhet och medlemsrörelse. 10 % används till insamlingsarbete, nödvändig administration och kvalitetskontroller. I år skiljer sig fördelningen något mot de senaste åren (92 och 8 %), detta beroende på kriget i Ukraina och den extra tillströmning av medel som vi fått under 2022.

92 %

Program­verksamhet

8 %

Övriga kostnader

Ändamålskostnader i programverksamheten

Barns rätt till trygghet och skydd
35
Utbildning
18
Hälsa, sjukvård och nutrition
18
Fattigdomsbekämpning
17
God samhällsstyrning för barn
12

Rädda Barnen i Sverige

Rädda Barnen har anställda vid 11 regionkontor. Och tack vare att vi också har en stark medlemsrörelse kan Rädda Barnen bedriva verksamhet för barn över hela landet.

123

Lokalföreningar

56531

Medlemmar

11

Regionkontor

Här har vi bedrivit verksamhet

World map

Sverige

Karta med Sverige markerat

I Sverige är Rädda Barnen en folkrörelse med över 56 000 medlemmar runt om i landet. Vi sprider kunskap om barns levnadsvillkor, påverkar makthavare att förändra och stöttar barn och unga där de befinner sig. Vi bedriver verksamhet för barn, unga och deras familjer som migrerat till Sverige, för barn i socioekonomisk utsatthet och för barn som blivit utsatta för våld. 

Europa

Karta med Väst och Centralafrika markerat

Ukraina Sedan den 24 februari har vårt team i Ukraina nått 1 095 232 personer i Ukraina eller som är på flykt i omkringliggande länder (av dem 614 118 barn). Vi arbetar tillsammans med 27 partner över hela Ukraina för att ge livräddande hjälp som mat och vatten, kontantöverföringar och skapa säkra utrymmen och barnvänliga platser.

Väst och Centralafrika

Karta med Väst och Centralafrika markerat

Burkina Faso: Mer än två miljoner människor är på flykt inom landet. Rädda Barnen har hjälpt utsatta hushåll, kliniker, skolor och hjälpt utsatta ungdomar att få yrkesutbildning.

Demokratiska Republiken Kongo: 27 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd. 9,8 miljoner är barn. 

Mellanöstern

Karta med Mellanöstern markerat

Jemen: Efter sex år av kontinuerlig konflikt är den humanitära krisen i Jemen fortfarande en av de värsta i världen. Konflikten har haft en djupgående inverkan på barns psykiska hälsa och välbefinnande. Under 2022 fokuserade Rädda Barnen på insatser för skydd, utbildning, hälsa, vatten, sanitet och hygien samt livsmedelssäkerhet och försörjningsstöd.

Latinamerika

Karta med Latinamerika markerat

Konsekvenserna av den långa nedstängningen på grund av covid-19 fortsätter att påverka barn och ungas möjligheter. Hälften av regionens barn lever i fattigdom och utrymmet krymper för enskilda organisationer att påverka.

Asien

Karta med Asien markerat

Afghanistan: Talibanernas beslut att förbjuda kvinnor att arbeta och studera inom civilsamhällesorganisationer samt förändrade regler kring registrering av enskilda organisationer utmanar arbete med och för barns rättigheter och situationen för barn och unga. Rädda Barnen skrev ett nytt avtal med Sida om utvecklingsarbete i landet där programinsatserna anpassas till de utmaningar som arbetet ställs inför.

Bangladesh: Humanitärt stöd samt uppföljning av arbetet i Cox Bazar med Rohingaflyktingar. Utbildningsinsatser och hälsoinsatser i samarbete med andra aktörer gör att gemensamma metoder tas tillvara.

Filippinerna: Ett samarbete inleddes där vi under kommande fem år ska utveckla utbytet och samarbetet med Rädda Barnen i Filippinerna för att stärka organisationen och ge ökad kompetens i arbetet med barns rättigheter. 

Östra och södra Afrika

Karta med Östra och södra Afrika markerat

Zambia: 2022 förbjöds barnaga, barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och barnarbete i Zambia. Rädda Barnen har spelat en viktig roll genom att stödja påverkansarbetet.

Fördelning av insamlade pengar

Av programkostnaderna har ca 40 % gått till humanitärt arbete och katastrofarbete. Även detta arbete bedrivs till stor del inom de prioriterade verksamhetsområdena.

60 %

Utvecklings­arbete

40 %

Humanitärt arbete

Geografisk fördelning

2021

Ökning under 2022

Östra och Södra Afrika
362
Mellanöstern
291
Sverige
194
Europa
119
Asien
102
Latinamerika
56
Västra och Centrala Afrika
54

Året i siffror

13 093

Så många viktiga vuxna (vuxna som arbetar nära och med barn) har vi mött i vår sverigeverksamhet.

48,8 miljoner

Så många barn har vi nått med våra direkta insatser. 40,1 % av dessa nåddes genom humanitära insatser.

56 531

I Sverige är Rädda Barnen en folkrörelse med 56 531 medlemmar runt om i landet. Stora satsningar görs för att bli fler som kämpar för barns rättigheter.

118

Rädda Barnen bedriver verksamhet i 118 länder runt om i världen. Tillsammans utgör de 30 Rädda Barnen-organisationer som finns i olika länder en av världens ledande barnrättsaktörer.

14 140

Personer nådde vi med vår verksamhet kring våld mot barn.

1 095 232

Sedan den 24 februari har vårt team i Ukraina nått 1 095 232 personer i Ukraina eller som är på flykt i omkringliggande länder.

0

Så många fula ord accepteras på idrottsplanen under DOIT-aktiviteter i Hjällbo utanför Göteborg.

67%

Barn vill göra sin röst hörd och vara med när saker bestäms, men hela 67% tror att politiker och beslutsfattare sällan eller aldrig lyssnar på barns åsikter. Detta enligt Rädda Barnens undersökning Ung röst 2022.

34,9 miljoner

människor, varav 19,2 miljoner barn nåddes av humanitär hjälp. Störst humanitärt stöd gavs i Östra och Södra Afrika, följt av Asien och Väst- och Centralafrika.