Förord

Som världens största självständiga barnrättsorganisation gör vi omedelbara och bestående skillnader för barn, varje dag.

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi fokuserar våra krafter, för barn på flykt, för barn i utsatta situationer och för att minska våld mot barn.

Lise Berghs och Helena Thybell signaturer Lise Bergh, Ordförande Helena Thybell, Generalsekreterare

Totala intäkter

1345

Miljoner kronor (+11%)

Programverksamhet

1185

Kostnader i Miljoner kronor (+1%)

Kostnadsfördelning

65/35

Utvecklingsarbete / Humanitärt arbete

Så används pengarna

89 %

Program­verksamhet

11 %

Övriga kostnader

Vi använder 89 % av pengarna till programverksamhet och medlemsrörelse. 11 % används till insamlingsarbete, nödvändig administration och kvalitetskontroller. Tack vare vår noggranna kontroll kan vi säkra att pengarna används på bästa sätt för barnen.

Kostnadsfördelning (Mkr)

= Programverksamhet

= Övriga kostnader

354
Trygghet och skydd
244
Programstödjande: Katastrofarbete med ledning och koordinering; utland lokalt/regionalt
131
Hälsa, hiv/aids, nutrition, levnadsvillkor
125
God samhällsstyrning
118
Katastrofarbete; insatser och koordinering
99
Tvärtematiskt
73
Utbildning
41
Övriga programkostnader
80
Insamlingskostnader
51
Administration
22
Medlemskostnader
Plötsligt blåste plåttaket iväg och det regnade på oss

Läs om Miranda och cyklonerna i Mocambique Läs mer

Rädda Barnen i Sverige

Rädda Barnen har anställda vid 11 regionkontor. Och tack vare att vi också har en stark medlemsrörelse kan Rädda Barnen bedriva verksamhet för barn över hela landet.

171

Lokalföreningar

63 979

Medlemmar

11

Regionkontor

Fördelning mellan regioner (Mkr)

46
Östra Sverige
38
Södra Sverige
25
Västra Sverige
21
Norra Sverige

Här har vi bedrivit verksamhet

Sverige

Karta med Sverige markerat

Rädda Barnen har bedrivit verksamhet för barn i migration, i socioekonomisk utsatthet och barn utsatta för våld.

Ladda ner årsrapporten som pdf för att läsa mer.

Europa

Karta med Europa markerat

Genom partnerskap med lokala och centrala institutioner i Kosovo har Rädda Barnen bidragit till att fler barn med funktionsnedsättning kan gå i skolan. Kriget i Ukraina fortsätter och Rädda Barnen har i samarbete med lokala samarbetsorganisationer stöttat med humanitära insatser.

Väst och Centralafrika

Karta med Väst och Centralafrika markerat

Aktivt arbete för barns rätt till trygghet och skydd, ett barnrättsnätverk, förbud mot aga och skydda barns rättigheter inom kakaoindustrin är några saker Rädda Barnen varit involverade i under året.

Mellanöstern

Karta med Mellanöstern markerat

Våra insatser i mellanöstern har under året varit omfattande, och gäller framförallt Jemen, Syrien, Libanon, Palestina och Irak. Våra insatser för barn på flykt i området har fokuserat på psykosocialt stöd, tillgång till trygghet och skydd samt utbildning och skolgång.

Latinamerika

Karta med Latinamerika markerat

I Peru fortgår arbetet att följa upp lagen mot barnaga. Rädda Barnen har också bidragit till planering av humanitära insatser i Venezuela och stöd till flyktingar i Colombia och Peru.

Asien

Karta med Asien markerat

Rädda Barnen har arbetat för att ge fler barn med funktionsnedsättningar tillgång till grundskola samt minska barnaga på skolorna. Detta arbete har bland annat bedrivits i Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Kambodja, Vietnam, Thailand, Indonesien, Filipinerna och Kina.

Östra och södra Afrika

Karta med Östra och södra Afrika markerat

Rädda Barnen har bedrivit verksamhet mot skadligt barnarbete, för uppfostringsmetoder utan våld, migranters rättigheter och barns deltagande.

Fördelning av insamlade pengar

65 %

Utvecklings­arbete

35 %

Humanitärt arbete

Av programkostnaderna har ca 35 % gått till humanitärt arbete och katastrofarbete. Även detta arbete bedrivs till stor del inom de prioriterade verksamhetsområdena.

Geografisk fördelning (Mkr)

= Utvecklingsarbete

= Humanitärt arbete

Östra och Södra Afrika
298
Mellanöstern
179
Asien
168
Sverige
130
Västra och Centrala Afrika
47
Eurasien
39
Latinamerika
33
Jag har lärt mig att min kropp är min kropp

Elev om skolveckan med "Kärleken är fri" Läs mer

Året i siffror

Världen

1 miljard

Så många barn har vi nått med våra insatser sedan organisationen grundades för 100 år sedan

Sverige

125 000

Så många barn och vuxna har fått stöd genom vårt arbete i Sverige

Mocambique

450 000

Så många barn har fått mat och vatten, vård och tak över huvudet efter cyklonerna i Mocambique

karlekenarfri

160 000

Antalet besökare till karlekenarfri.se där unga kan få stöd i frågor om hedersrelaterat våld och förtryck

Världen

17,9 miljoner

Så många människor som har nåtts med humanitära insatser genom vår globala rörelse

Världen

55

Så många länder har genom vår globala rörelse förbjudit barnaga, i år lagstadgade Kosovo

SafePlace

8 500

Antalet gånger som appen SafePlace laddets ner, som är ett stöd till ungdomar som mår dåligt

Kongo

2 183

Så många barn har fått trygghet och skydd i Kongo, bland annat från sexuellt våld och rekrytering till väpnade grupper

Världen

38,7 miljoner

Så många barn nåddes av direkta insatser, genom vår globala rörelse

Vi har roligt i skolan och vi sjunger och leker

Mia, 11 år, berättar om livet i flyktinglägret Läs mer