I skuggan av krig

2022 var ett intensivt år för Rädda Barnen. Situationen för barns rättigheter i världen var mer alarmerande än på länge. Ett krig i Europa – som länge hade känts otänkbart – var plötsligt verklighet. När kriget i Ukraina eskalerade i februari mobiliserade Rädda Barnen snabbt för att finnas på plats och ge skydd, stöd och säkerhet för barn och barnfamiljer i Ukraina, längs flyktvägarna och vid mottagandet i Sverige. I många länder kunde vi under året återgå till ett liv utan direkta covid-19-restriktioner, samtidigt som pandemins långsiktiga effekter fortsatte att drabba barn och barnfamiljer världen över och färre barn än någonsin kunde gå i skolan.

Fler barn var på flykt undan konflikter och klimatkatastrofer och fler barn än någonsin led av hunger och undernäring. Civilsamhällets utrymme minskade samtidigt som demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter utmanades på ett sätt vi inte sett tidigare. Vi upplevde också att vårt arbete blev allt viktigare i utdragna krig och kriser runtom i världen där medias strålkastare sällan lyste på barns rättigheter och behov: vi drev på för flickors rättigheter i det talibanstyrda Afghanistan, byggde upp sönderbombade skolor i krigshärjade Syrien, delade ut vatten och mat i torkan på Afrikas horn och möjliggjorde för barn att vara barn på våra barnvänliga platser i Ukraina.

Även här hemma växte utmaningarna under året. Sverige gick mot en lågkonjunktur, något som alltid drabbar de barnfamiljer som lever i störst utsatthet värst. Rädda Barnen uppmärksammade att fler barnfamiljer inte längre klarade av att betala hyra och mat. Vi lyfte hur den psykiska ohälsan ökade bland barn som väntar på uppehållstillstånd och hur antalet barn som tvingades leva i miljöer som präglas av våld, i hemmet eller i sitt bostadsområde, växte.

På Rädda Barnens riksmöte i september träffades riksstyrelse, aktiva medlemmar och kansli för att samla ny kraft och fortsätta vårt arbete lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Det blev ett energigivande avstamp för de kommande två åren då en ny riksstyrelse valdes och våra medlemmar beslutade om nya spännande frågor och inriktningar. Bland annat beslutades att Rädda Barnen ska arbeta mer med yngre barn och att vi ska ta fram ett barnrättspolitiskt program som ska leda oss in i framtiden med barnen i fokus.

Som ordförande respektive generalsekreterare för Sveriges största barnrättsorganisation har vi båda en stark tro på att förankring i det lokala samhället med barns aktiva deltagande och olika slags samarbeten med andra viktiga aktörer är de bästa sätten att tillgodose barns rättigheter. Även detta år var våra fantastiska medlemmar och ideellt engagerade medmänniskor runtom i Sverige avgörande för att vi skulle nå ut till barnen. På samma sätt som våra partnersamarbeten och generösa givare möjliggjorde vårt uppdrag.

Vi behöver kraftsamla så att fler kan engagera sig i rörelsen. Det gör vi genom att fortsätta visa på våra tydliga resultat för barn och den skillnad Rädda Barnen gör för det enskilda barnet varje dag runtom i Sverige och i resten av världen. För vi är Ett Rädda Barnen, från den lilla lokalföreningen och ut i den globala rörelsen. Vi är organisationen som aldrig pausar från att göra barnkonventionen verklig för varje barn.

Maria Schillaci, Ordförande

Jon Björk, Tf generalsekreterare