Frågor och svar om Orostelefonen

Vad gör Orostelefonen?

Vi erbjuder dig som förälder, barn, vän eller annan närstående professionellt samtalsstöd om du orolig för någon du bryr dig om. Även du som arbetar med människor och är oroad för någon du möter genom ditt jobb är välkommen att vända dig till oss.

Du är också välkommen att ringa oss om du bara har frågor eller funderingar om extremism och radikalisering. Vi ger råd utifrån vår expertis, och vi kan också lotsa dig vidare till mer information och stöd.

Vad är bakgrunden till Orostelefonen?

Orostelefonen om radikalisering är en nationell stödtelefon. Den startades av Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism tillsammans med Röda Korset i november 2015 och kallades då för Stödtelefonen mot våldsbejakande extremism.

Den 1 februari 2017 tog Rädda Barnen över uppdraget att driva telefonen. Det gjorde vi för att vi vill motverka att barn och unga far illa genom våldsbejakande extremism, till exempel genom att en närstående radikaliseras, eller genom att unga själva rekryteras till och far illa i en våldsam, extrem rörelse.

I och med att Rädda Barnen tog över ansvaret för telefonen bytte den namn till Orostelefonen. Det är fortfarande samma telefonnummer, 020-100 200. Det går även att chatta med oss.

Vilket nummer ska jag ringa?

Du ringer till 020-100 200. Orostelefonen är öppen på vardagar 09:00-16:00 (lunchstängd 12-13) + kvällsöppen på måndagar, onsdagar och fredagar kl 19:00-22.00. Under kvällsöppettiderna kan du även chatta med oss.

Är jag anonym om jag ringer?

Ja, du är anonym om du vill det. Vi har tystnadsplikt. Vi kan inte se vilket telefonnummer du ringer från. Vi kommer heller inte att spara något du berättar som kan kopplas till dig. Istället ger vi dig ett ärendenummer som du kan uppge om du vill ringa oss flera gånger om samma ärende.

Kommer samtalet att synas på min telefonräkning?

Nej, det kommer inte att synas på räkningen att du har ringt till Orostelefonen.

Vem svarar i telefonen och på chatten?

Vi som svarar är samtalsstödjare från Rädda Barnen. Vi har kunskap och erfarenhet av att stödja människor i svåra samtal. Vi lyssnar, tar din oro på allvar och ger dig råd.

Vad är våldsbejakande extremism?

När man pratar om våldsbejakande extremism pratar man om grupper, rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. 

Mer information finns hos vår uppdragsgivare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

Varför behövs det en orostelefon?

Syftet med Orostelefonen är att stödja de människor som befinner sig i närheten av en person som dras till våldsbejakande extremism. Vi ser att det behövs en nationell telefonlinje dit oroliga närstående kan vända sig med sin oro för att få professionellt samtalsstöd i frågor om våldsbejakande extremism.

Vi fyller också en viktig funktion genom att vi kan ge information och råd om var man kan få hjälp i den kommun där man bor. Man är välkommen att ringa till oss även om man inte känner oro, men vill ha mer information om extremism och radikalisering.

Varför drivs telefonen av Rädda Barnen?

Vi på Rädda Barnen har bred erfarenhet av stödtelefoner och av att ge professionellt samtalsstöd. Vi vill särskilt motverka att barn och unga far illa genom våldsbejakande extremism, till exempel genom att en närstående radikaliseras, eller genom att unga själva rekryteras till och far illa i en våldsam, extrem rörelse.

Vad vill ni uppnå med Orostelefonen och chatten?

Familj, släkt och vänner kan känna stor oro när en person väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands. Vi vill finnas där för att lyssna på den oron och ge stöd.

Vi vill också erbjuda information om vilka resurser som finns lokalt i varje kommun. Om den som ringer till oss vill det, kan vi exempelvishänvisa till  Skolverket, Socialtjänsten och lokala samordnare mot våldsbejakande extremism i kommunen där den som ringer bor. Vi erbjuder oss också att följa upp med de aktörer vi hänvisat till att de arbetar vidare med ärendet.

Slutligen vill vi även få en tydligare bild av barn och ungas behov av stöd och hjälp kopplat till våldsbejakande extremism och radikalisering. Med den samlade lägesbild vi får genom Orostelefonen och chatten kan vi upptäcka och påtala om barn och ungas behov av stöd faller mellan stolarna.

Kan Orostelefonen förebygga att människor dras till våldsbejakade extremism?

Syftet med telefonen är stödja människor som känner oro för att någon i deras närhet dras till våldsbejakande extremism. Stödet kan bland annat bestå i att vi ger råd och vägledning om vilken hjälp som finns att få.

Med den ökade kunskapen som vi förmedlar via Orostelefonen och chatten kan den som ringer oss agera genom att ta fortsatta kontakter eller liknande. På sikt innebär det att telefonen – tillsammans med det stöd som samtalen kan leda till – kan bidra till att förebygga att människor ansluter sig till våldsbejakande extremism.

Det kan också finnas situationer där Orostelefonen och chatten kan spela en roll när personer vill lämna extremistmiljöer.

Kan Orostelefonen förhindra våldsbejakande extremistisk brottslighet?

Nej. Orostelefonen är ingen nödlinje dit man ringer i akuta situationer, utan en stödlinje för dig som söker stöd, råd och kunskap. Telefonens uppdrag är inte att förhindra planerad eller pågående extremistisk brottslighet som exempelvis terrorattentat. I en akut situation, ring polisen.

Samverkar Orostelefonen med exempelvis kommuner?

Ja. En viktig uppgift vi har är att kunna hänvisa till ytterligare stöd och hjälp nära där man bor. Vi samverkar bland annat med lokala samordnare mot våldsbejakande extremism i alla Sveriges kommuner.

Kontaktar Orostelefonen polisen och SÄPO?

Nej, normalt sett gör vi inte det. Vi som svarar i telefonen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten bryts endast om vi får kännedom om att någon begår eller utsätts för ett brott av mycket allvarlig art. Fortfarande är den som ringt in anonym.

Till toppen

Press

Är du reporter och har frågor om Rädda Barnens arbete med Orostelefonen?

Kontakta vår Pressavdelning.

Länk till pressmeddelade.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners