#nätsmartNy handbok för att skydda barn från nätövergrepp

22 september 2015

För att ge vuxna bättre förutsättningar att skydda barn från sexuella övergrepp på internet har vi tagit fram handboken #nätsmart.

Utvecklingen av sexualbrott som sker mot barn på internet är mycket oroande. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar bland annat att anmälningarna om utnyttjande av barn för sexuell posering mer än fördubblades bara mellan 2013 och 2014.

Ändå menar polisen att mörkertalet är stort. De flesta barn som utsatts för övergrepp på nätet berättar det inte för en vuxen. Det är ofta känslan av skam och skuld för det som hänt som hindrar barnet från att berätta om vad de varit med om.

Vuxna kan vägleda och stötta barn på nätet

Vår nya handbok #nätsmart innehåller kunskap om sexuella övergrepp på nätet, men framför allt ger den tips och råd för hur man som vuxen kan förhålla sig till barns nätanvändning och prata med barn i olika åldrar om vilka risker som finns på internet.

– Vi behöver dela nätet med våra barn. Det är en skyddsfaktor, säger Maria Schillaci, författare till #nätsmart och psykolog på Rädda Barnens centrum för barn och unga i utsatta livssituationer.

Handboken vänder sig främst till föräldrar och andra viktiga vuxna i barns närhet. Läs den på vår webbplats eller ladda ner den.

Vår psykolog Maria Schillaci om #nätsmart

Varför är det viktigt att prata om övergrepp som sker på internet?

– För att det är en växande och allvarlig brottslighet mot barn. Konsekvenserna för barnet är lika allvarliga oavsett om övergreppen sker på nätet eller inte.

Vad hoppas du att Rädda Barnen kan uppnå med handboken Nätsmart?

– Att vi kan förebygga sexuell utsatthet för barn. Och att vi kan öka kunskapen om de här brotten. Men också öka den medvetna ”nätvaron” hos föräldrar och andra viktiga vuxna i barnets närhet genom dialogen mellan barn och vuxna om vad som sker på nätet. Vi behöver dela nätet med våra barn.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners