Hjälp till de ensamkommande kan inte vänta

”9 000 får möjlighet att söka uppehållstillstånd” – då är väl problemet med de ensamkommande ungdomarna löst? Nej, det är långt ifrån löst. Röda Korset och Rädda Barnen hör till de organisationer som har fått bidrag från svenska staten för att stödja dem. Det är dags att ta fram de pengarna nu!

9 000 ungdomar ska ha hjälp att fylla i blanketterna under några hektiska juliveckor. Inte förrän de fått bekräftelse kan de söka upp socialtjänst för att få matpengar. Som regel får ungdomarna ingen hjälp att hitta bostad. För att få hyresbidrag krävs hyreskontrakt.

En stor del av ungdomarna får nu inte ens skolmat. De är helt hänvisade till civilsamhället för att överleva. Sova utomhus kan kanske gå bra under sommaren – men en dusch och ett möte med en människa behöver man för att känna sig som en människa.

Så har vi de cirka 4 000 som har otur och inte omfattas av nya lagen. De som kom en dag för sent, som fick sitt första beslut en vecka för tidigt eller som Migrationsverket ser som minderåriga.

Några försöker undkomma sitt öde genom att fly från Sverige. Men klimatet hårdnar även i Tyskland, Frankrike och Italien.

Övriga blir kvar hos oss. Några har möjlighet att fortsätta sin skola och har hittat ett fadderhem. Andra faller ur. De kan leva på bidrag, svartjobb, drogförsäljning och prostitution. Hela tiden har de bilan hängande över sig – att bli ensamutvisade till Afghanistan, ett land där de ofta aldrig har varit.

Trots ökade resurser till gränspolisen utvisas endast ett fåtal ungdomar varje vecka. Det kommer att ta många år till dess att vi ”blivit av” med de 4 000.

Förra året var det minst 12 ungdomar som begick självmord. I år känner vi till två. Men mörkertalet är stort. När ungdomarna förlorat sina sociala kontakter uppmärksammas de inte av civilsamhället, och de ingår inte i våra officiella register.

Till administratörerna för facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med 21 000 medlemmar kommer dagligen nödrop från ungdomar spridda över hela landet.

Föreningen Stöttepelaren samlar in pengar och fördelar matkassar och busskort till ungdomarna via lokal ombud på många orter i Sverige. Men resurserna är begränsade och kan långt ifrån täcka de ökade behoven under sommaren.

Vi hoppas och räknar med att Röda Korset och Rädda Barnen engagerar sig i lokalt samarbete kring dessa ungdomar tillsammans med Svenska kyrkan. Vi kommer att uppmana ungdomarna att i första hand kontakta kyrkan på den ort där de vistas för att få reda på vart de kan vända sig.

På många orter finns lokala nätverk som har direktkontakt med ungdomarna, t.ex. asylgrupper och Stöttepelarens lokalgrupper. Samarbete med dessa ger er möjlighet att direkt slussa pengarna vidare till målgruppen, till låga administrativa kostnader.

Motsvarande brev har sänts till Svenska kyrkan.

För Stöttepelaren – stöd för ensamkommande ungdomar från Afghanistan

Karin Fridell Anter

www.stottepelaren.se

För nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Ingrid Eckerman

https://stoppautvisningarna.blogspot.com/p/natverket.html

Kontakt:

Ingrid Eckerman, Statsrådsvägen 11, 128 38 Skarpnäck. ingrid@eckerman.nu, 070 55 73 193