Hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterat förtryck och våld utövas på olika sätt, allt ifrån subtilt psykiskt förtryck till synligt fysiskt våld. Orsakerna är flera och hedersproblematik kan inte kopplas till någon specifik nationalitet eller enkelt förklaras utifrån religiösa orsaker.

Foto: Patricia Reyes

Kärnan i hedersnormen är kontrollen av barn och ungas frihet och sexualitet. Kontrollen innebär ofta inskränkningar i barnets livsutrymme och kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål.

Pojkar och flickor drabbas

Både flickor och pojkar drabbas av hedersförtryck och både män och kvinnor är delaktiga i att upprätthålla hedersnormerna. Hedersproblemtiken upprätthålls i ett kollektiv, en familj/släkt, där skyldigheter och rättigheter gentemot varandra är viktigare än den enskilda individens vilja.

I extrema fall resulterar hederstänkandet i tvångsäktenskap, hot om våld, överlagt våld och värsta fall mord. Det hedersrelaterade våldet utövas ofta kollektivt, av både män och kvinnor. Offren är flickor, kvinnor, pojkar och män, vars familj och närmaste omgivning kan sanktionera våldet. Homo- och bisexuella samt personer med könsöverskridande identitet kan uppleva att de kontrolleras, hotas för att de svärtar ner familjens heder.

Vårt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

På Rädda Barnen har vi arbetat med frågan om hedersrelaterat våld och förtryck sedan 2001. Våra värderingar bygger på Barnkonventionen och övertygelsen om att alla människor har lika värde. Vi stärker barns rättigheter samt förebygger och motverkar hedersrelaterat våld och förtryck.

I Rädda Barnens policy för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck presenteras ställningstaganden kring våld, förtryck och orimliga inskränkningar i barnets livsutrymme. Den säger bland annat:

Rädda Barnen vill verka för att alla barn och ungdomar ska veta sina rättigheter och erbjudas forum för att samtala och ställa frågor om innebörden av dessa.

Vi anser att det ska finnas ett välutvecklat socialt skyddsnät inom såväl rättsväsende som socialtjänst.

 

Läs mer: Frågor och svar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Till toppen

Är du under 18 år och känner att du inte får bestämma över ditt liv och din framtid?

Vi finns här för att lyssna och stötta dig. Vi har tystnadsplikt.

Chatta med oss:
mån, tis, tor, fre kl 19-22
ons kl 13-16

Extraöppet för killar:
ons kl 19-22

Hedersrelaterat våld och förtryck

70 000 ungdomar i åldern 16–25 år upplever att de inte får välja vem de ska gifta sig med.

Källa: Ungdomsstyrelsen

En enkätundersökning bland alla högstadieelever i Stockholm stad visar att:

23 procent av flickorna har krav på sig att vara oskuld när de gifter sig och får inte ha pojkvän.

16 procent får inte själva välja livspartner och/eller umgås socialt med pojkar.

11 procent begränsas i skolan och på fritiden.

7 procent av pojkarna får inte umgås socialt med jämnåriga flickor, inte själva bestämma flickvän eller själva välja vem de ska gifta sig med.

Källa: studie, Stockholms universitet (2009)

Våra insatser mot hedersrelaterat våld

Det handlar om kärlek

Kärleken är fri (2014-2017)

Samtalsgrupper

Arbetsgrupp mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utbilda om kvinnlig könsstympning

Föräldradialog

Oss föräldrar emellan

Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners