Vad vi gör i Sverige

I Sverige arbetar vi bland annat för att politiker och makthavare alltid ska sätta barns bästa i främsta rummet. Vi stöttar också barn i utsatta situationer och deras föräldrar.

Vi driver våra frågor genom att till exempel ha dialog med och ställa krav på makthavare, väcka opinion hos allmänheten och arbeta direkt med barn.

Våra mest prioriterade frågor i Sverige

Några av Rädda Barnens mest prioriterade frågor i arbetet i Sverige:

  • Inget barn ska utsättas för våld eller kränkande behandling, vare sig i hemmet eller i skolan.
  • Barn på flykt ska få ett bra mottagande i Sverige.
  • Alla barn ska ha tillgång till bra utbildning.
  • Inget barn ska utsättas för diskriminering. Oavsett orsak.
  • Barn ska ha inflytande över frågor som berör dem.

Allt vårt arbete, i Sverige och i världen, utgår från Barnkonventionen.

Lokalt arbete över hela Sverige

Över hela landet har vi dessutom över 200 lokalföreningar som aktivt arbetar för alla barns rättigheter. Du kan också vara med! 

Till toppen

Berättelser och projekt i Sverige

Vi driver flera projekt i Sverige där vi arbetar med eller för barn i utsatta situationer.

Bli månadsgivare nu

Var med och förändra livet för barn i Sverige och i världen.Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners