Därför behöver vi dig

Medarbetare och pojke

För att förbättra för så många barn som möjligt som lever i utsatta situationer behöver Rädda Barnen din och andras hjälp. Genom att bli medlem eller volontär gör du skillnad i barns liv.

Många medlemmar = stark påverkansorganisation

Vi behöver stödet av våra medlemmar för att vara en stark medlemsorganisation som kan påverka politiker och andra makthavare att förbättra utsatta barns villkor.

Som medlem kan du engagera dig i en lokalförening nära dig och delta i deras verksamhet för barnen.

Bli medlem här!

Engagemang för barnen som behöver oss som mest

Det finns många barn i Sverige som av olika anledningar lever i utsatta situationer. Det kan handla om utanförskap - ekonomiskt eller socialt, eller barn som nyligen anlänt till Sverige efter att ha flytt sitt hemland.

Du kan bli medlem i Rädda Barnen och vara med i aktiviteter i en lokalförening nära dig för att stötta och förbättra för barnen som behöver det. Som medlem kan du också engagera dig i verksamheten att driva lokalföreningen.

Vill du inte bli medlem kan du ändå engagera dig som volontär i de aktiviteter för barn som lokalföreningarna anordnar. 

Hitta en lokalförening nära dig!

Medel till Rädda Barnens verksamhet

Vi behöver alltid medel till vår verksamhet för att förbättra livet för barn som far illa - i Sverige och över hela världen.

För att bidra ekonomiskt till vår verksamhet kan du bli månadsgivare eller ge en gåva

Medlemsfolder framsida

Varför är det viktigt att vara medlem?

Läs foldern som pdf