Det handlar om kärlek - Bibliotek

Blandat barn o RB:are

Här är biblioteket för Det handlar om kärleks grundutbildning med modulerna för Barnkonventionen, Normer och diskriminering samt Hedersrelaterat våld och förtryck. Nedan finns användbara länkar, fördjupande läsning med mera. 

Barnkonventionen

Barnkonventionens artiklar

Barnrättskommitténs rekommendationer till Sverige 

Rädda Barnens tilläggsrapport 2014

Sveriges rapporter till barnrättskommittén

Intervju med Dagny (Rädda Barnens lokalförening)

Källförteckning

Normer och diskriminering

Ordlista

Diskrimineringslagen

Intervju med Disa från Malmö mot Diskriminering

Källförteckning

Hedersrelaterat våld och förtryck

Information om samverkansmodellen Det handlar om kärlek

Ordlista 

Könsstympning av flickor och kvinnor - en informationsfilm för yrkesverksamma

Regeringens skrivelse (2007/08:39) Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Stödvägar för vuxna och unga: dinarattigheter.se

Stödvägar för vuxna och unga: hedersfortryck.se

Varningssignaler killar

Intervju med Maria, Luleå tjejjour

Intervju med Angelica, socialtjänsten

Intervju med Pia, skolkurator

Intervju med Eva, polis

Källförteckning

Till grundutbildningen Det handlar om kärlek

Här hittar du grundutbildningen Det handlar om kärlek.