Argentina

Enligt statistik från 2011-2012 hade 72 procent av barnen mellan 2-14 år upplevt fysisk eller psykisk bestraffning. Nästan hälften av barnen hade blivit slagna och 65 procent upplevt att deras föräldrar skrek, skällde eller kränkte dem på andra sätt. Men bara fyra procent av föräldrarna uppgav att fysisk bestraffning var en viktig del av barnuppfostran.

Hösten 2014 presenterades en lag mot våld mot barn och i praktiken trädde den i kraft i januari 2016. Det har funnits tidigare lagar som begränsat våld mot barn, såsom att man bara får använda våld med måtta. Men även om dessa lagar skyddade barn från svåra kroppsstraff fanns det inget klart förbud mot fysisk bestraffning. Med den nya lagen klargjordes att all kroppslig bestraffning, utan undantag, är förbjuden.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i Argentina: 12 076 420.

Läs mer om Argentina på www.endcorporalpunishment.org