Anmäl hushållsmedlem

Du som redan har ett hushållsmedlemsskap för din familj kan registrera alla i ditt hushåll genom att kontakta oss. Det kostar inget extra. Alla medlemmar är viktiga i kampen för barns rättigheter. En stor och levande medlemsrörelse är A och O när vi påverkar politiker och andra makthavare.

Skicka e-post till kundservice@rb.se eller ring 08-698 90 00 för att registrera dina hushållsmedlemmar.

Se till att ha hushållsmedlemmarnas personnummer redo när du kontaktar oss.

Din integritet är viktig

De personuppgifter vi får om dig används i första hand för att vi ska kunna ta emot din medlemsanmälan och berätta för dig om vår verksamhet. Läs mer om dina rättigheter och vår behandling i den fullständiga integritetspolicyn här.

Dina personuppgifter kan även komma att användas för kommunikation, och för att hitta nya sätt att interagera med dig och andra som stödjer vårt arbete för utsatta barn. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part – utan endast till dem vi har samarbete med, eller är skyldiga att rapportera till.