Barn som misshandlas

  1. Agaförbud i alla länder och ett samhälle som agerar mot våld mot barn

    Vi lämnar inte världens och Sveriges makthavare i fred förrän en värld fri från våld mot barn blir verklighet.

  2. Är du med oss för en värld fri från våld mot barn?

    Vi behöver Barnrättskämpar som du – Bli månadsgivare!

Till toppen

Orolig för ett barn - vad kan jag göra?

Vad kan du som vuxen göra om du är orolig för att någon annans barn far illa?

Det säger Barnkonventionen

Barn har rätt att skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners