Stockholmsdistriktet

Välkommen till RB:s Stockholmsdistrikt. Här finns information om vad vi gör och om hur du kontaktar oss!

Vår uppgift är att arbeta för barns rättigheter på läns- och landstingsnivå, främst genom opinionsbildning och påverkansarbete. Vi ger stöd och stimulans till våra föreningar samt beslutar om nybildning och nedläggning av föreningar inom distriktet. Vi ansvarar också för distriktets vilande föreningar.

Tidigare har vi drivit en butik på Norrtullsgatan 41, Stockholm, men den verksamheten är nedlagd sedan juni 2013.

Här kan du läsa mer om våra pågående projekt.

Stockholmsdistriktens lokalföreningar och temagruppen Flykting 2016´s nätverk

inbjuds till en gemensam nätverksträff om våra insatser för nyanlända i länet

 

Tid: Lördagen 15 oktober, kl 09:00.

Plats: Rädda Barnens kansli, receptionen 1 tr, Landsvägen 39, Sundbyberg.

Arrangör: Stockholmsdistrikten och temagruppen Flykting 2016.

Programmet framgår av bilaga.

Lunchen är kostnadsfri. Ange ev allergi.

Vi hoppas att Du skall finna programmet spännande och viktigt. Sprid detta till Dina kollegor.

Deltagarantalet är begränsat så anmäl Dig och Dina kollegor eller be dem anmäla sig snarast. Först till kvarn gäller.

Anmälan per e-mail till: Marianne Pettersson, marianne.g.pettersson@gmail.com, senast 23 september.

Välkomna!

Rädda Barnens måndagsträffar hösten 2016

 

26/9 Nätsmart - att skydda barn från övergrepp på nätet. Maria Schillaci, psykolog
3/10 Att fråga om våld i skolan. Karin Blomgren, socionom, presenterar Rädda Barnens rapport om skolans och elevhälsans förutsättningar att upptäcka när barn utsätts för våld inom familjen.
10/10 Barnfattigdom och socioekonomisk utsatthet. Ihsan Kellecioglu, tematisk rådgivare, presenterar Rädda Barnens arbete med barnfattigdom.
24/10 Psykisk ohälsa hos barn och unga. Jannes Grudin är psykolog på Rädda Barnen. Under kvällen föreläser han om psykisk ohälsa hos barn och unga.

Måndagsträffarna börjar kl. 18.00 i ABF-huset, Sveavägen 41.
Välkomna!

Lokalföreningar i distriktet

  • Farsta
  • Stockholm

Kontakta oss!

Mejla till distriktstockholm@rb.se 

Till toppen

Det här händer för medlemmar just nu:

Läs om höstens evenemang och utbildningar i kalendern.

Bli processledare!

Vill du arbeta förebyggande inom att idrottsförening har beredskap och rutiner för att upptäcka och hantera kränkningar?

Läs mer här!

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners