Visselblåsning / whistleblowing – rapportera överträdelser

Här hittar du information om hur du kan rapportera misstänkta överträdelser mot lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad visselblåsning.

Rädda Barnen har en policy för att rapportera in om misstänkta överträdelser har skett av lagar och/eller Rädda Barnens etiska riktlinjer genom så kallad visselblåsning eller whistleblowing.

Denna policy ger grund för att Rädda Barnen ska kunna fånga oegentligheter eller misstankar om sådana genom att personal, konsulter, förtroendevalda, medlemmar, samarbetspartners, leverantörer, allmänheten eller övriga intressenter ska kunna rapportera med det skydd som lagen ger och de krav som Rädda Barnen måste upprätthålla. Genom att ha ett visselblåsarsystem visar Rädda Barnen att vi har en hög etisk standard och genomsyras av transparens.

Ladda ned Rädda Barnens policy för whistleblowing

Visselblåsning/whistleblowing – så går det till

En visselblåsare kan upptäcka allvarliga missförhållanden i verksamheten och sedan rapportera dessa till organisationen. I första hand sker detta i ordinarie verksamhet, organisationsstruktur och rapporteringsvägar för uppkomna incidenter.

Om ordinarie rapporteringsvägar inte fungerar, är tillförlitliga eller visselblåsare vill förbli anonym rapporteras incidenter via visselblåsarfunktionen. Genom detta låter vi personer, helt anonymt, anmäla oegentligheter via en tredje part. Rädda Barnen använder externt stöd i form av tredje part för att säkra visselblåsningsfunktionens oberoende. Genom att ha en visselblåsarfunktion ökar chansen att tidigt upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

Vill du framföra synpunkter på vår verksamhet?

Dina synpunkter på vår verksamhet är värdefulla och hjälper oss i vårt uppdrag. Rädda Barnens verksamhet bedrivs av både lokalföreningar och anställd personal. Vill du framföra åsikter eller diskutera verksamhet är du välkommen att kontakta aktuell lokalförening eller medarbetare alternativt chef för den verksamhet det gäller.

Kontakta oss

Rapportera överträdelser 

Visselblåsningsfunktionen/whistleblowing function (available in 13 languages)

Telefon: +46 771 401 669