Våra värderingar

Vårt mål är en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet.

Våra värderingar bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Alla människor har lika värde - barn har särskilda rättigheter

Vi anser att alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Att förverkliga barns rättigheter är ett långsiktigt arbete. Det kräver stora förändringar i de flesta samhällen och förutsätter också att fattigdom och globala orättvisor bekämpas.

För att nå dit behövs allt från beslut i FN och av nationella regeringar, till beslut som gäller den enskilda skolan och förhållanden i barns närmiljö.

Det är också viktigt att se vad som sker i familjen, vilket stöd familjen får och hur de kan stödja barnet och dess utveckling.

Vårt uppdrag är att uppnå bestående förbättringar i barns liv

Vårt uppdrag är att verka för och inspirera till genomgripande förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå bestående förändringar i deras liv.

Du kan läsa mer om våra värderingar i Kompassen - Vägledning för Rädda Barnen.

Till toppen

Etiska riktlinjer

Läs Rädda Barnens Etiska riktlinjer för de anställda.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners