Våra värderingar

Glada barn med ballonger som det står rädda barnen på

Vårt mål är en värld där varje barn har rätt till sin framtid. Att de får vara trygga och skyddade från våld och övergrepp, och har möjlighet att utvecklas och vara delaktiga.

Våra värderingar bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Alla människor har lika värde – barn har särskilda rättigheter

Vi anser att alla människor har lika värde, att barn har särskilda rättigheter och att alla människor har ett ansvar, men att stater har särskilda skyldigheter.

Att förverkliga barns rättigheter är ett långsiktigt arbete. Det kräver stora förändringar i de flesta samhällen och förutsätter också att fattigdom och globala orättvisor bekämpas.

För att nå dit behövs allt från beslut i FN och av nationella regeringar, till beslut som gäller den enskilda skolan och förhållanden i barns närmiljö.

Det är också viktigt att se vad som sker i familjen, vilket stöd familjen får och hur de kan stödja barnet och dess utveckling.

Vårt uppdrag är att uppnå bestående förbättringar i barns liv

Vårt uppdrag är att verka för och inspirera till genomgripande förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå bestående förändringar i deras liv.

Du kan läsa mer om våra värderingar i Kompassen - Vägledning för Rädda Barnen.