Våra värderingar

Vårt mål är en värld där varje barn har rätt till sin framtid. Att de får vara trygga och skyddade från våld och övergrepp, och har möjlighet att utvecklas och vara delaktiga.

Allt arbete som Rädda Barnen utför ska kännetecknas av engagemang, mod, kompetens och uthållighet. Den globala Rädda Barnen-rörelsen har gemensamt definierat de värderingar som ligger till grund för vårt arbete.

Ansvar

Vi tar ansvar för att använda våra resurser effektivt och för att nå mätbara resultat.
Vi hålls ansvariga inför givare och partners men framför allt inför barn.

Ambition

Vi ställer höga krav på oss själva och på våra kolleger.
Vi sätter högt ställda mål och är fast beslutna att förbättra kvaliteten i allt vi gör med och för barn.

Samarbetsvilja

Vi respekterar och värdesätter varandra.
Vi tar tillvara vår mångfald och arbetar med partners för att gemensamt ytterligare stärka vår förmåga att göra skillnad för barn i världen och för att få ett hållbart resultat.

Kreativitet

Vi är öppna för nya idéer och vågar satsa.
Vi välkomnar förändring för att utveckla varaktiga lösningar med och för barn.

Integritet

Vi strävar efter att uppträda på ett ärligt och föredömligt sätt.
Vi sätter aldrig vårt anseende på spel.
Vi agerar alltid utifrån barnets bästa.