Policyer och riktlinjer för medarbetare och medlemmar

Vi gör allt för att säkerställa att vi är en trygg och säker organisation för barn och vuxna. Här finns av några av våra viktigaste policyer och riktlinjer för medlemmar och medarbetare som tydliggör våra förväntningar på alla som engagerar sig inom vår organisation.

Våra policys och riktlinjer

Tryggare tillsammans

Policy Skydd mot sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande

Etiska riktlinjer

Våra värderingar

Medarbetare och medlemmar inom Rädda Barnen förväntas agera i enlighet med våra fem värderingar: ansvar, ambition, kreativitet och integritet. Dessa värderingar tydliggör hur vi vill arbeta inom hela den globala Save the Children-rörelsen och du kan läsa mer om värderingarna här:

Läs mer om våra värderingar  

Läs mer om vad våra värderingar betyder

Vårt erbjudande som arbetsgivare

Anställningsvillkor på Rädda Barnen