Barn utsatta för allvarliga brott får vänta länge på utredning

Ny rapport

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar. Men enligt Rädda Barnens nya rapport får många barn vänta betydligt längre än så.

Under perioden 2018 till 2022 har mer än vart tredje barn fått vänta mer än 90 dagar på beslut om åtal, vilket är den högsta siffran sedan 2011. Trots att många barn får vänta länge, är det dessutom färre förundersökningar som leder till åtal.

Enligt lag ska allvarliga brott mot barn handläggas inom 90 dagar, men rapporten Brott mot barn visar att vi har en lång väg kvar till att säkerställa att barn utsatta för brott, får sina rättigheter tillgodosedda. Rapporten visar på flera brister i hur Sverige arbetar med att ge dessa barn stöd och skydd, tillgång till behandling, upprättelse samt främja delaktighet. 

Vill se nationell åtgärdsplan

– Oavsett om det handlar om barns rätt till en skyndsam rättssäker utredning, rätt till stöd och skydd eller rätt till information och delaktighet, så behöver det till en förändring för att se till att dessa barn får rätt hjälp, säger Erik Ulnes, sakkunnig kring våld på Rädda Barnen samt delaktig i att ta fram rapporten.

– Rädda Barnen vill se en nationell åtgärdsplan, för att säkerställa att barn utsatta för allvarliga brott får sina rättigheter tillgodosedda. 

När ett barn berättat om ett brott vars förundersökning drar ut på tiden, kan det leda till att barn får en känsla av att ingenting händer, och de kan tappa tilltro till såväl rättsväsende som vuxenvärlden. Så här säger en förälder till ett barn utsatt för brott:

”Utredningstiden har dragit ut jättemycket på tiden, och mitt barn mår bara sämre och sämre”.

I de fall som utredningen tar lång tid riskeras också kvaliteten på förundersökningen. Det finns risk för att barnets minnesbilder av detaljer och skeenden bleknar, och det blir svårare att säkra bevis. Då en förundersökning drar ut på tiden riskerar även insatser för stöd, skydd och behandling fördröjas.

Läs rapporten Brott mot barn

Rapporten visar att:

  • Färre antal brott handläggs inom 90 dagar och färre antal brott leder till åtal.
  • Den genomsnittliga tiden för att slutföra utredning har ökat till närmare hundra dagar år 2022.
  • Rädda Barnens rapport visar dessutom på stora regionala skillnader mellan olika åklagarkammare. Barn utsatta för allvarliga brott får olika hjälp, och får vänta olika lång tid, beroende på var i landet de bor. 
  • Rapporten visar ett samband där de åklagarkammare som är bättre på att hålla tidsfrister, är sämre på att låta utredningarna gå vidare till åtal. Samtidigt är de åklagarkammare som har ett högt antal utredningar som går vidare till åtal, sämre på att hålla tidsfristen.

Läs rapporten

Ladda ned rapport

Om rapporten Brott mot barn

Det är åttonde gången som Rädda Barnen granskar polis och åklagares handläggningstider för allvarliga brott mot barn. Allvarliga brott mot barn innebär exempelvis misshandel, fridskränkning, sexuellt ofredande och våldtäkt.

Lagen definierar det som att ”Brottet har riktats mot målsägandes liv, hälsa eller frid och att straffet kan bli mer än sex månader i fängelse för brottet i fråga”. Årets rapport behandlar tiden 2018-2022 och granskar såväl handläggningstider som hur stor andel av utredningarna som går vidare till åtal. Medverkar gör bl. a representanter från NOA, Åklagarmyndigheten och BUP.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare