Sofia utvecklar partnerskap och relationer

Sofia Skoog är chef för partnerskap och finansiering på Rädda Barnen. Hon kommer tidigare från bland annat Telia och Dustin och har jobbat med försäljning och som hållbarhetschef. Hennes erfarenhet har gett henne värdefulla insikter i hur man kan kombinera kompetens och erfarenhet från affärsvärlden med ideell sektor för att uppnå gemensamma mål i ett strategiskt partnerskap.

Hur ser din roll på Rädda Barnen ut?

– Jag jobbar som chef för vår avdelning Finansiering & Partnerskap som har uppdraget att utveckla relationer och partnerskap till våra givare. Det är viktigt att sätta tydliga mål och engagera alla som berörs att vilja bidra och se sig själva i sammanhanget. Det är kul att sätta väl underbyggda strategier och fundera vad som behöver göras för att nå våra långsiktiga mål.

Kan du beskriva en vanlig arbetsdag?

– Under en arbetsdag har jag många kontaktytor i organisationen. Dels genom att jag sitter i ledningsgruppen och driver vårt strategiarbete. Dels också genom kontakter inom vår globala organisation Save the Children och den internationella kontexten vi finns i.

Varför har du valt att jobba på just Rädda Barnen?

– Jag är en väldigt affärsfokuserad och driven person med mycket energi och jag trivs i att utveckla kundrelationer och partnerskap. Jag tycker om att prata affärer och har därför sökt mig till roller som handlar om försäljning och strategisk kundutveckling vilket gör att jag också kommer in logiskt på att utveckla strategier och att tänka långsiktigt.

– Sedan tonåren har jag haft ett starkt engagemang för vår omvärld vilket är det naturliga steget till varför jag hamnat på Rädda Barnen. Men det var först i min roll som hållbarhetschef som jag förstod att det även går att kombinera engagemanget med en professionell karriär. Jag valde detta steg för att jag kan bidra med min kunskap till en organisation som på riktigt utför varaktiga förändringar och på det sättet kan jag själv vara med att påverka för en bättre omvärld.

Vad har du lärt dig i jobbet?

– Jag har fått otroligt många insikter sedan jag började här, till exempel om våra globala utmaningar med barn i migration och på flykt och som drabbats av katastrofer. Även om barns situation i Asien, till exempel kopplat till produktion i fabriksområden. Också om de stora utmaningar vi har här i Sverige som är större än vad de flesta nog tror.

– Jag har lärt mig mer om vad det innebär att vara i en organisation som driver påverkan så nära politiken och vad det innebär att vara i en internationell organisation som vi behöver förhålla oss till mer än vad jag är van sedan tidigare.

Vilket är ditt bästa minne hittills?

– Ett av de största intrycken fick jag relativt tidigt när jag deltog på första styrgruppsmötet för vårt program På Lika Villkor, som jobbar för inkludering av barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Vår lösning är att jobba genom partnerskap med myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. I vår styrgrupp för arbetet sitter enormt stora bolag, såsom Accenture, Apoteket, IKEA, IKANO och Skandia som verkligen vill göra skillnad och skapa långsiktig förändring kring de utmaningar som finns i det svenska samhället, det är häftigt!

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

– Den absolut största utmaningen är att få tiden att räcka till i alla de sammanhang som jag behöver vara med i. Det finns mycket vilja och mycket driv på alla plan, bland medarbetare och ledning och internationellt. Det är många processer som tiden ska räcka till och som behöver få utrymme att bearbetas och se till att vi tar rätt beslut, inte bara beslut. Det går verkligen inte långsamt i den här organisationen utan kan gå fort från idé till att genomföra.

Vad är du stolt över att ha bidragit till på Rädda Barnen?

– Min kunskap om organisationsutveckling och hur vi behöver sätta upp mål och jobba med tydliga riktlinjer. Hur vi kan mäta hur vi som grupp ska jobba och ta oss till målet genom affärsmannaskap och partnerskap. Hur vi ska utveckla gemensamma affärer och strategier för långtgående partnerskap och relationer till våra givare.

Hur skulle du beskriva kulturen på Rädda Barnen?

– Det är högt i tak och ett starkt engagemang att vilja bidra. Det är en demokratisk organisation där många är med och ger input och engagerar sig. Det finns en kultur av konsensus och jag upplever att det finns en stor ansvarskänsla hos alla. Människor har kunskap och vet vad de ska göra, får de ett mandat så tar man sitt ansvar. Det är en annan typ av driv än att leverera lönsamhet till ägare, vi är mer värderingsstyrda och vill mycket.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Alla engagerade kollegor i mitt team som hjälper mig att utföra mitt jobb på ett bra sätt där alla bidrar med stort individuellt ansvar.

– Dessutom att få kombinera min profession och mitt engagemang där jag genom mina tidigare erfarenheter har insikt i frågor och utmaningar när det gäller hållbarhet och socialt ansvar och därmed kan sätta mig in i näringslivets perspektiv i sökandet av partnerskap och vet hur Rädda Barnen kan matcha det behovet.