Grundutbildning i barnkonventionen

1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det innebär att alla verksamheter som berör barn, direkt eller indirekt, behöver ha kunskap om och tillämpa barnets rättigheter i praktiken.

Rädda Barnen erbjuder en grundutbildning i Barnkonventionen vilken ger deltagare förståelse för innebörden av Barnkonventionen samt grundläggande kunskap om hur artiklar och grundprinciper i Barnkonventionen kan användas i det dagliga arbetet.

Syfte med utbildningen

Rädda Barnens grundutbildning i Barnkonventionen ger deltagare insyn i Barnkonventionens framväxt och status. Målet är att deltagare efter avslutad utbildning har med sig grundläggande kunskap om Barnkonventionens artiklar och därmed barnets rättigheter.

Deltagare får reflektera kring barnsyn samt viktiga perspektiv att ha med sig i det fortsatta barnrättsarbetet. Bland annat får deltagare bekanta sig med grundprinciperna i Barnkonventionen; artikel 2 (icke-diskriminering), artikel 3 (barnets bästa), artikel 6 (rätten till liv och utveckling samt artikel 12 (rätten till delaktighet och inflytande). Deltagare får en ökad förståelse för hur barnets rättigheter samt ett barnrättsperspektiv kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Ur innehållet

  • Introduktion till barnrättsperspektivet
  • Barnkonventionens innehåll och tolkning 
  • Diskussion utifrån artiklar i Barnkonventionen i förhållande till den egna verksamheten. Vad innebär barnets bästa och att inta ett barnperspektiv?
  • Egna attityder och värderingar om barn. Vad har vi med oss för tankar och känslor och hur styr det vårt handlande?
  • Genomgång av hur barnets bästa kan tillgodoses i det dagliga arbetet och exempel på hur Barnkonventionen kan användas i praktiken.

För vem? 

Alla yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med barn inom kommuner, myndigheter, regioner, företag och organisationer.

Hur? 

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Klicka på den röda knappen nedan för att kontakta oss och boka.

För arbetsgrupper med mindre än 10 personer och för enskilda viktiga vuxna erbjuder vi öppna digitala utbildningar. Scrolla ner på denna sida för att se aktuella datum och boka dig direkt via anmälningsformuläret. OBS! Nya datum släpps inom kort.

Min förhoppning är att barnperspektivet och barnets perspektiv ska få ännu större betydelse vid beslut som tas på olika nivåer i verksamheten. Nästa steg är att starta upp arbete kring dessa frågor på arbetsplatsen

Antal deltagare: 

Minst 10 max 35 personer
Längd: Utbildningen är 3 timmar

Pris:
28 000 kr exklusive moms (för arbetsgrupp)
2 200 kr exklusive moms (enskild deltagare)

Skrolla ner för bokning.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se