Så jobbar vi mot sexuella övergrepp

I Sverige och i över 120 länder finns vi på plats för att barn inte ska utsättas för sexuella övergrepp och för att stötta de som har blivit utsatta.

Barnet på bilden har inget samband med artikeln.

Barnahus

Vi jobbar för att alla barn som utsatts för brott ska tas emot på ett Barnahus. Det är en barnanpassad lokal där de myndigheter som behöver prata med barnet kan göra det under samma tak, på barnets villkor.

Allt för att barnet ska slippa berätta om övergreppen flera gånger och följderna ska bli så lindriga som möjligt.

Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer

På våra mottagningar arbetar psykologer, socionomer och psykoterapeuter som hjälper barn som utsatts för våld och övergrepp.

Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer finns i Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Nås lättast via Rädda Barnens växel: 08‑698 90 00 eller centrum@rb.se.

Garantinivå för utsatta barn

Oavsett var i landet man bor ska utsatta barn ha samma tillgång till förebyggande stöd från samhället. Så är det inte idag. Därför arbetar vi för att riksdagen ska lagstifta om en sk garantinivå, en lägstanivå för vad alla kommuner och stadsdelar ska erbjuda.

Våldsutsatta barn i vården

Skillnaderna mellan vårdgivares kunskap om barn som utsatts för våld och övergrepp är alldeles för stora idag. Oavsett bostadsort ska utsatta barn ha tillgång till vård och stöd av hög kvalitet.

Vi arbetar bland annat för att regeringen ska ställa högre krav på landstingen och att alla relevanta högskoleutbildningar ska ha undervisning om Barnkonventionen och utsatta barn på schemat.

Polisens handläggningstid vid våld mot barn

Lagen säger att det får ta max 90 dagar från det att polisen får in en anmälan om våld mot barn till dess att åklagaren beslutar om den misstänkte ska åtalas.

Våra årliga uppföljningar visar att handläggningstiderna ofta är längre än så och att många barn far illa under den tiden. Vår senaste undersökning visar att i drygt en tredjedel av fallen lyckas inte åklagarkamrarna utreda inom de lagstadgade 90 dagarna.

Det handlar om kärlek

Är kärleken fri? Det är huvudfrågan i projektet Det handlar om kärlek, där vi tillsammans med myndigheter och andra organisationer arbetar på skolor för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

One Stop Centre och barnvänlig domstol i Zanzibar

I Zanzibar har vi varit med och startat ett One Stop Centre, eller Barnahus som vi säger i Sverige. Här får barn som utsatts för sexuella övergrepp den hjälp de behöver under ett och samma tak.

Rädda Barnen har i samarbete med regeringen i Zanzibar även öppnat ögruppens första barnvänliga domstol. Den barnvänliga domstolen är en del i en modell för att skydda barn i Zanzibar mot våld och övergrepp.

Hjälptelefon i Palestina

Hjälptelefonen är en del av det nationella skyddssystem för barn som vi bygger upp i det ockuperade Palestina. Förra året tog vi emot över 16 000 samtal från barn som utsatts för våld och övergrepp. Bakom telefonen finns socialarbetare och ett nätverk av vuxna som kan lyssna och hjälpa.

Ungdomsklinik i Elfenbenskusten

Sedan 2012 stödjer vi ungdomskliniker i Abidjan och Abengourou där unga kan prata med engagerade vuxna och andra ungdomar om sexualitet, relationer och rättigheter.

Tillfälligt skyddat boende i Etiopien

Vi har hjälpt över 1500 barn som lever på gatan och arbetar på barer och bordeller i Addis Abeba. De har fått tillfälligt skyddat boende och hjälp komma tillbaka till skolan.

Nästan 300 flickor som utsatts för sexuella övergrepp har fått psykologiskt stöd, medicin, sjukvård och blivit återförenade med sina familjer.

Förebyggande arbete i Mellan Östern

I Libanon, det ockuperade Palestinska territoriet och Jemen arbetar vi tillsammans med andra frivilligorganisationer, ungdomar och deras föräldrar.

Vi informerar och diskuterar om sexuella rättigheter och risker, om hur barn och unga kan skydda sig själva och andra mot våld och övergrepp och vilket skyddsnät som finns.

Engagera män och pojkar

I Bangladesh jobbar vi tillsammans med lokala samarbetspartners för att engagera män och pojkar i arbetet med för ökad jämställdhet. Allt för att minska könsrelaterat våld mot kvinnor och barn.

Att möta barn som utsatts för övergrepp

I Pakistan utbildar vi poliser och jurister. En speciell enhet inom polisen tar numera hand om fallen där barn utsatts för våld och sexuella övergrepp. Som ett resultat har fler barn vågat anmäla.

Förebyggande av sexuellt våld i katastrofsituationer

I krig och katastrofer är barn extra utsatta. Just nu har vi katastrofinsatser i bland annat Syrien, Libanon, Demokratiska Republiken Kongo, Mali, Niger, Somalia, Sudan, Pakistan, Filippinerna, Palestina och Jemen.

Vi arbetar bland annat med att göra flyktinläger säkrare för barn, att återförena separerade barn med sina familjer och ge psykologiskt stöd till barn och vuxna. Vi arbetar också för att barns trygghet och skydd ska vara en viktig och naturlig del i alla humanitära insatser.

Till toppen

Tre sätt du kan stödja arbetet mot sexuella övergrepp

> Bli månadsgivare

> Ge en gåva

> Ge av din tid

Frågor om föräldraskap?

Ring vår Föräldratelefon:
020-786 786

Eller mejla Föräldramejlen:
foraldrar@rb.se

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners