Rösta barnvänligt i EU-valet

Stå upp för barns rättigheter i valet till Europaparlamentet. Rösta på en #ChildRightsChampion.

Vi behöver en Europeisk Union (EU) som stöttar alla barn inom unionen och i sitt externa arbete i världenoavsett vem de är, var de bor, vart de kommer ifrån och hur de uttrycker sitt mest autentiska jag. Varje barn ska ha tillgång till samma rättigheter och leva fritt från alla former av diskriminering.   

Rädda Barnen är en del av koalitionen #VoteforChildren, bestående av 23 barnrättsorganisationer, som vill att alla kandidater i EU-valet strävar efter att säkra och främja barns rättigheter genom att: 

  • Integrera och skydda barns rättigheter i allt arbete
  • Bryt den onda cirkeln av fattigdom och ojämlikhet genom att investera i barn
  • Låt barnen komma till tals  

Läs manifestet som vi uppmanar alla blivande EU-parlamentariker att skriva under här

Barns rättigheter i centrum

Vi vill att blivande ledamöter av Europaparlamentet ska sätta barns rättigheter i centrum för sitt mandat. Att de arbetar för att skydda barn inom och utanför Europeiska unionen utifrån rättigheterna, värderingarna och rekommendationerna i FN:s konvention om barnets rättigheter som ratificerats av alla EU:s medlemsstater, artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Vi vill att EU parlamentariker ser till att inget barn exkluderas och att EU:s politik och dess genomförande inte skadar barn. 

Ladda ner manifestet på svenska här