Så arbetar vi med politisk påverkan

En viktig hörnsten i Rädda Barnens arbete är att påverka svenska makthavare och beslutsfattare att ta beslut för barnens bästa.

Vi arbetar tillsammans med barnen, lyssnar på deras berättelser, analyserar problemen som står i deras väg och ser till att deras röster når fram till de som bestämmer. Och det ger resultat.

Till exempel bidrog vi till att Sverige blev det första landet i världen att införa ett totalförbud mot barnaga 1979. Och Rädda Barnen var mycket aktiva i tillkomsten av barnkonventionen och att den nu äntligen är lag i Sverige.

Långsiktigt politiskt påverkansarbete

Målet med vårt långsiktiga arbete är att stärka barnrätten i politiska beslut, med särskilt fokus på de barn som befinner sig i störst utsatthet. Vår unika kunskap om barns verklighet gör Rädda Barnen till en naturlig referens för svenska politiker lokalt, regionalt och nationellt.

Det här gör vi 

  • Politisk påverkan och opinionsbildning i prioriterade barnrättsfrågor, ofta tillsammans med andra civilsamhällesaktörer som delar vår värdegrund
  • Relationsbyggande och nätverkande aktiviteter inom den politiska arenan
  • Omvärldsanalys och omvärldsbevakning för att följa politiska förslag som påverkar barn
  • Rådgivning och expertkunskap som till exempel policyutveckling 
  • Samordning av strategiska insatser för att påverka makthavare

Vi riktar oss framför allt till svenska makthavare och beslutsfattare - såväl förtroendevalda politiker på båda sidor om blockgränsen, som myndighetschefer och tjänstemän. Vi arbetar för att den politiska dagordningen i Sverige alltid tar hänsyn till barnkonventionen, i ord och handling.

En stark röst för barnrätten både globalt och lokalt

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation och finns på plats i 118 länder. Vår storlek ger oss en stark röst för barns rättigheter globalt. Rädda Barnen Sverige samarbetar med systerorganisationer runtom i världen och våra påverkanskontor i New York, Bryssel, Geneve och Addis Abeba. Vi påverkar även beslutsfattare i Sverige att prioritera barns rättigheter i utrikes- och biståndspolitiken, för att stoppa och förebygga kränkningar.

På samma sätt är vår medlemsrörelse här i Sverige en viktig del av vårt påverkansarbete. Ju fler som lyfter upp frågor om barns rättigheter på lokala politikers agendor, desto mer inflytande kan vi ge barnen i frågor som berör dem.

 

Höj rösten! Var med och se till att barn blir hörda och tagna på allvar.

Bli medlem

Rädda Barnen är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation och vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter.