Barnarbete

Miljoner barn i världen arbetar och många av dem far illa. Vi arbetar för att inget barn ska utföra arbete som är skadligt och att alla barn som arbetar ska få det skydd och stöd de har rätt till.


Nästan 170 miljoner flickor och pojkar världen över har arbeten som skadar eller kränker dem. Arbeten där de utsätts för övergrepp, blir utnyttjade eller inte har möjlighet att gå i skolan.

Barnen har rätt till en arbetsmiljö som inte medför risk för deras hälsa och där de inte utsätts för våld eller övergrepp. Skola, lek och fritid är också något som alla barn har rätt till, även om de arbetar.

Vi arbetar aktivt mot alla former av skadligt barnarbete: arbete under slavlika förhållanden, handel med barn (så kallad trafficking), tvångsrekrytering i väpnade konflikter samt barn som dras in i prostitution och pornografi.

Utrota skadligt barnarbete genom samarbeten med företag

För att uppnå målet att utrota skadligt barnarbete samarbetar vi med företag och utbildar dem i frågor som rör barnarbete och barnets rättigheter.

Vi har till exempel varit med och tagit fram Barnrättsprinciper för företag. De säger bland annat att företag ska arbeta förebyggande tillsammans med regeringarna i länderna där de verkar. Att arbeta förebyggande kan betyda att man tittar på orsakerna varför barn behöver arbeta och även se till att alla barn får gå i skolan.

En trygg hemmiljö minskar risken

Ett annat sätt att förebygga skadligt arbete för barn är att se till att alla barn har en trygg och säker hemmiljö. Utan en säker hemmiljö ökar risken för att barnet sätts i arbete som kan skada det.

Vi kämpar för att alla barn i så stor utsträckning som möjligt ska bo hos och vara tillsammans med sin familj. När det inte är möjligt kan släktingar eller en annan familj vara ett alternativ. Att placera ett barn på en institution ska vara den absolut sista utvägen. Vi vet att ett sådant boende ofta innebär att barnen blir mer utsatta för exempelvis våld, exploatering och skadligt arbete.

Rädda Barnen har drivit frågan om barns arbete i tjugo år. Vi utgår från FN:s barnkonvention och verkar för att den ska genomföras inom allt vårt arbete.

Vi vill ha – och arbetar för – en värld där inget barn ska behöva utföra arbete som på något sätt är skadligt för det.

Rädda Barnen har program för arbetande barn i bland annat Bangladesh, Västafrika, Pakistan, Indien och Peru.

 

  Till toppen

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Får barn arbeta?

FN:s konvention om barnets rättigheter säger att barn ska skyddas från ekonomiskt utnyttjande och från arbete som sannolikt är skadligt. Skadligt arbete kan vara arbete som hindrar barnets utbildning eller har negativa effekter på barnets hälsa, psykiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

Barnkonventionen säger också att alla länder ska fastställa en eller fler minimiåldrar som reglerar arbetstid och arbetsvillkor.

Enligt International Labour Organization (ILO) är minimiåldern för arbete 15 år. För skadligt arbete gäller 18 år. Fattiga länder med dåligt utbyggda skolsystem kan dock inledningsvis ha minimiåldern 14 år. Om arbetet är lätt och inte inkräktar på skolgången är det tillåtet från 13 år (12 år i länder där minimiåldern är 14 år).

Fakta om barnarbete

Ungefär 265 miljoner barn världen över arbetar. 170 miljoner av dessa barn utför arbete som på något sätt är skadligt för dem. Det kan vara fysiskt, mentalt eller socialt. Många barn som arbetar har inte heller möjlighet att gå i skolan.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners