Välkommen till Tensta Träff!

Det ska bli långsiktigt och hållbart – en mötesplats för folket som drivs av folket. Vi kallar det också för en medborgardriven mötesplats, eftersom verksamheten ska bygga på behoven och drivkraften hos de boende i Spånga-Tensta.

Under en period av två år kommer ansvaret för driften av Tensta Träff gradvis att föras över till en lokal paraplyförening bestående av boende och verksamma i närområdet. 

Tensta Träff är en mötesplats som skapar möjligheter till verksamhet för boende i lokalsamhället, föreningar och andra aktörer.  Du kan hyra lokaler i Tensta Träff för olika typer av arrangemang. Läs mer information om hur du kan engagera dig och boka Tensta träff.

Kontaktuppgifter

Alla bokningar sköts via mail men för att anmäla ert intresse för att arbeta med uppstart av en ny förening för drift av Tensta Träff kan ni höra av er till processledarna. 

För bokning av lokal:

Tensta Träff (bokamera.se)

För kontakt allmänt om Tensta Träff

Bana Bisrat, bana.bisrat@rb.se eller 08-698 90 79