Föreläsning i empatitrötthet

Föreläsning som fokuserar på vad empatitrötthet är, hur det kan uppstå och hur det kan förebyggas.

Att arbeta med barn och unga i utsatta livssituationer känns ofta meningsfullt och berikande, men kan samtidigt vara tufft och utmanande. Det är inte ovanligt att vara med om eller höra talas om svåra situationer, berättelser och livsöden. Professionella som i det dagliga arbetet möter personer som varit med om svåra påfrestningar kan med tiden beskriva att de börjar känna sig utmattade, likgiltiga och att de börjar tvivla på att deras viktiga arbete faktiskt gör skillnad.

Syfte med föreläsningen

Föreläsningen belyser och förklarar begreppet empatitrötthet, vad det är och vad det kan leda till, utifrån aktuell forskning. Fokus ligger på hur professionella kan påverkas av att möta barn och unga som har varit med om svåra påfrestningar och trauma. Rädda Barnens utbildare lyfter fram olika sätt att främja ett hållbart arbetsklimat och förebygga empatitrötthet; på individ- och gruppnivå, på arbetsplatsen och i professionella nätverk.

Föreläsningens innehåll

Det psykologiska fenomenet empatitrötthet kan beskrivas som trötthet och utmattning till följd av nedbrytning av engagemang, deltagande och empati. Empatitrötthet kan ses som en negativ konsekvens av att regelbundet använda den empatiska förmågan i mötet med människor som har varit med om lidande och svåra påfrestningar. Samtidigt behöver vi vara empatiska för att kunna bemöta barn och unga på ett tryggt och varmt sätt. Många forskare betonar till exempel att empati är en förutsättning för att skapa positiva och tillitsfulla relationer.

Under föreläsningen ges svar på frågor som;

  • Vad är empatitrötthet och hur uppkommer det?
  • Hur kan professionella bevara sin empati för att kunna göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer och samtidigt förebygga empatitrötthet?

Hur?

Föreläsningen är 3h lång och går att boka till personalgruppen eller så kan enskilda professionella kan anmäla sig. 

För vem?

Viktiga vuxna som i sitt arbete möter barn och unga som varit med om svåra påfrestningar och trauma.

Aktuella föreläsningsdatum hösten 2019

Örebro        25 september                kl 13-16

Stockholm    26 november              kl 13-16

Göteborg     29 november                kl 13-16

Pris

1 190:- ex. moms inklusive fika.

För mer information och anmälan till föreläsningen

Rädda Barnens TMO-verksamhet, infoTMO@rb.se.