Laos förbjuder våld mot barn

Laos förbjöd alla former av våld mot barn 30 april 2024. Lagen innebär att all form av våld mot barn är förbjuden, inklusive i hemmet. 

Det är den första ASEAN-medlemsstaten som uppnår en sådan milstolpe mot icke-våldsam barnuppfostran och ökad respekt för barn i hela samhället. Detta är en viktig insats för att minska toleransen för alla andra former av våld och övergrepp mot barn. 

Rädda Barnen började arbeta för ett förbud mot barnaga i Laos 2004.

Lag infördes år 2024.

Mer om länderna som förbjuder våld mot barn

endcorporalpunishment.org kan du läsa mer om de olika ländernas lagar mot barnaga och hur många barn som bor i länderna.