Implementering i traumamedveten omsorg

Implementering i TMO

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt som ger kunskap och färdigheter för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och ungdomar som bär på erfarenheter av svåra och påfrestande händelser.

Syfte med Implementering TMO

För arbetsgrupper som har genomfört Rädda Barnens Grundutbildning i TMO kan verksamhetsansvarig utifrån arbetsgruppens behov välja mellan olika implementeringsspår. Verksamhetsansvarig styr över beslut om att köpa alla tre spår (Föreläsning i Empatitrötthet, Konsultation i TMO, Boost i TMO) eller endast en eller två. 

Fokus i Traumamedveten omsorg är skapandet av den läkande vardagsmiljön som ligger till grund för återhämtning för utsatta barn och unga. Implementering Traumamedveten omsorg ger förutsättningar för viktiga vuxna att skapa en gemensam referensram, ett gemensamt språkbruk, implementera TMO som förhållningssätt och på allvar göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer. 

Det var en pojke som hade 80% skolfrånvaro. Vi bestämde på konsultationen hur vi skulle bemöta honom och efter varje vecka kunde vi se hur hans närvaro bara blev högre och högre. Helt otroligt. Vi är överens om att det är TMO som gjort det.

Ur innehållet

Empatitrötthet: 
Att i sin vardag möta och leva nära utsatta barn och unga med erfarenheter av svåra påfrestningar skapar många gånger en hög stressnivå hos viktiga vuxna som har i uppgift att vägleda och stötta. En grundläggande traumaförståelse samt kunskap om Empatitrötthet har visat sig minska risken för att drabbas av utmattning.

Närvarande: All personal
Längd: 3 h

Konsultation i TMO: 
Inom traumamedveten omsorg läggs stor vikt på att utrusta viktiga vuxna med olika verktyg i form av förståelseramar. Detta för att genom det som uppstår i vardagen kunna hjälpa barn och unga att utveckla sin förmåga att hantera känslor och impulser. Syftet är att tydliggöra hur Traumamedveten omsorg kan praktiseras genom de tre pelarna och direkt appliceras i den aktuella vardagen i relation med barn och unga.

Närvarande: All personal
Längd: 3 tillfällen á 2 timmar 

Boost i TMO: 
Rädda Barnens utbildare repeterar grunderna i TMO, fördjupar och inspirerar deltagarna i deras fortsatta TMO-arbete.

Närvarande: All personal
Längd: 3 h

När jag gick från konsultationen var det som att kunskapen i hjärnan rann ner i kroppen och jag kunde praktisera det jag lärt mig direkt på ungdomarna. 

För vem?

Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar. Alla deltagare ska ha gått Rädda Barnens grundutbildning i TMO.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till din arbetsplats eller annan lokal på orten. Utbildningen kan också bokas digitalt.

För verksamheter som väljer alla tre implementeringsspår ingår även arbetsbok Fördjupning i TMO.

Antal deltagare: 
Minst 10 personer, max 35 personer

Pris:
Mejla oss för prisuppgift och bokning för en arbetsgrupp, se vår mejl nedan.

Kontakta oss

Kontakta oss via mejl om du har frågor om utbildningen. Vi erbjuder många olika utbildningar, vänligen var tydlig med vilken utbildning frågorna i ditt mejl avser. 

utbildning@rb.se