Barns rättigheterSamhällets ansvar

Rädda Barnen kräver att samhället - i Sverige och i världen - tar sitt ansvar för alla barns rättigheter. Det är bara när det sker som barns rättigheter kan bli verklighet, även för de barn som har det svårast.

Allt Rädda Barnen arbetar för utgår från barns rättigheter och FN:s konvention för barns rättigheter - Barnkonventionen.

Fortfarande finns det många länder i världen som inte prioriterar att stärka och skydda barn. På Rädda Barnen arbetar vi för att dessa länder ska ta sitt ansvar för alla barns rättigheter.

För att få staterna att uppfylla sina skyldigheter finns vi på plats för att stärka nationella och lokala organisationer och nätverk, så att de i sin tur kan påverka sitt lands regering. Vi hjälper också organisationer och myndigheter att kartlägga hur barnen i landet har det och även vilka resurser som staten avsätter för barnen i sina budgetar.

Vi möter beslutsfattare på alla nivåer

Vi möter beslutsfattare på alla nivåer - i Sverige och i världen - och driver på arbetet för barn och deras rättigheter.

Att sprida kunskap om barns rättigheter är något av det viktigaste vi gör för att säkra att de blir respekterade av myndigheter, politiker, lärare och föräldrar. Vi ser också till att barnen själva får kunskap om vilka rättigheter de har.

Målet är lagar som ser till barns bästa

Målet är att det ska finnas lagar som ser till barns bästa, att myndigheter och andra viktiga aktörer har kunskaper om barns rättigheter och behov och att det finns ekonomiska och sociala skyddssystem för barn och familjer.

Sverige har förbundit sig att följa Barnkonventionen, men ibland brister samhället ändå i att ge det skydd, stöd eller rehabilitering som ett barn i utsatt situation har rätt till.

För att Barnkonventionens innehåll ska få högre juridisk status i Sverige vill vi på Rädda Barnen att den blir lag. Med en lagstiftning blir det lättare att ställa krav på myndigheter att barns bästa alltid ska vägas in i frågor som berör dem.

Till toppen

Vi tycker! Vi agerar!

Vi tycker! Det är dags att barns rättigheter blir till verklighet.

Vi agerar! I Sverige. Över hela världen. Dygnet runt. Året om. För barns liv, rättigheter och framtid.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners