Våldsvågen

”Vi vuxna måste främja lugn, skapa trygghet och ingjuta hopp”

Råd för att lugna oroliga barn