IKEA Foundation

Vårt samarbete med IKEA inleddes redan 1994 då Rädda Barnen hjälpte IKEA att skriva sin uppförandekod gällande barnarbete. Sedan dess har partnerskapet vuxit och omfattar idag ett globalt samarbete med IKEA Foundation.

IKEA Foundation stödjer våra långsiktiga utvecklingsprojekt för bland annat lek och utbildning samt mot barnarbete. Stiftelsen ger också omfattande stöd till vårt katastrofarbete.

Lek för alla barns rätt

Genom IKEA Foundations globala kampanj ”Lek för alla barns rätt” stöttar IKEA Foundation vårt arbete för bland annat 40 000 barn i områden i Etiopien och Bangladesh som är särskilt utsatta för risker kopplade till migration. Programmet använder lek som metod för att lära och som en läkande aktivitet för barnen.