Vårt samarbete med Skandia

Skandias stiftelse Idéer för livet är en engagerad partner för barn i Sverige.

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer vår satsning för alla barns rätt till en meningsfull fritid, där vi arbetar för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en trygg och inkluderande fritid.

Representanter för stiftelsen är även en del av styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Idéer för livet har varit centrala i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning inom social hållbarhet.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?