Skandia

Skandias stiftelse Idéer för livet är en engagerad partner för barn i Sverige.

Skandias stiftelse Idéer för livet stödjer vår satsning för alla barns rätt till en meningsfull fritid, där vi arbetar för att barn som idag inte deltar i några organiserade fritidsaktiviteter ska få en trygg och inkluderande fritid.

Viktig partner i På Lika Villkor

Representanter för stiftelsen är även en del av styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Idéer för livet har varit centrala i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning inom social hållbarhet.

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer