Vårt samarbete med Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är vår partner sedan 2005. Tack vare Postkodlotteriets kunder får vi varje år ta del av överskottet som genereras av försäljningen av Postkodlotteriets produkter.

Det värdefulla bidraget, som kallas basstöd, går till Rädda Barnens arbete med att förbättra barns livsvillkor både i Sverige och internationellt.

I början av 2023 mottog vi fantastiska 25 miljoner kronor i basstöd!

Rädda Barnen har med årets basstödsutdelning mottagit sammanlagt 717 120 440 kronor sedan starten 2005, varav 66 800 000 till Drömprojekt. 

Läs mer om 2023 års utdelning här.

Postkodlotteriet stöttar även specifika projekt kopplade till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Tack vare detta har vi kunnat driva ett flertal viktiga projekt, exempelvis utbildning av barnrättskämpar i Mellanöstern och ett samarbete med Sverige för UNHCR för barn på flykt i Rwanda. 

Temasatsning för flickors utbildning

Vi är fantastiskt glada över att Svenska Postkodlotteriet har beviljat 7 miljoner för att stötta vårt Drömprojekt Catch-Up-Clubs i Malawi. 

Projektet är ett av sju i Svenska Postkodlotteriets temasatsning som samtliga riktar sig mot flickors utbildning runt om i världen. Läs pressmeddelandet om projektet här.

Projekt för psykisk hälsa i gamingvärlden

Våren 2021 fick vi stöd från Postkodlotteriet till vårt Drömprojekt "AI-driven support for children online", som handlar om att bekämpa psykisk ohälsa bland barn och unga i gamingvärlden.

Med hjälp av AI och i samarbete med gamingbranschen kommer vi att utveckla framtidens fältassistent, som finns på plats i ungas digitala miljöer dygnet runt för att upptäcka, kontakta och ge stöd till barn och unga som far illa.

Läs mer om Drömprojektet här.

Tillsammans för barn på flykt i Rwanda

Under år 2019-2021 genomförde Rädda Barnen och Sverige för UNHCR, med stöd av Svenska Postkodlotteriet, en stor satsning för att stötta barn på flykt i Rwanda.

Läs mer

Ett samarbete med Rädda Barnen är en investering i framtiden

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga, i Sverige och i världen. Tillsammans med företag kan vi nå ännu fler barn med våra insatser och göra omedelbara och bestående skillnader i världen, varje dag. Var med oss ni också!

Läs mer

Vill ni bidra till vårt arbete här och nu?