Helenas hörna: ”Barn förtjänar bättre skydd mot våld än vuxna”

Helena Thybell

Den 30 april är det internationella dagen mot barnaga. Rädda Barnens generalsekreterare resonerar om varför barn är sämre skyddade mot våld än vuxna och hur vi kan ändra på det.

Även om det är ledsamt att konstatera att dagen behövs år 2022 så är det ändå bra med dessa internationella dagar, som påminner oss om att kräva ett omedelbart globalt förbud mot barnaga av alla världens ledare. Det behövs ett förbud mot barnaga i alla miljöer så att alla barn är lika skyddade enligt lagen som vuxna. Ja du läste rätt, för idag är vuxna globalt sett bättre skyddade mot våld än barn.

Det behövs ett förbud mot barnaga i alla miljöer så att alla barn är lika skyddade enligt lagen som vuxna. Ja du läste rätt, för idag är vuxna globalt sett bättre skyddade mot våld än barn.

För drygt 30 år sedan antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter. Sverige var först i världen med att ha ett totalt förbud mot barnaga 1979. Ändå är det fortfarande inte förbjudet enligt lag i många länder att slå eller bestraffa ett barn. Ännu värre är det att lagen i många länder uttryckligen tillåter att barnaga används och till och med fastställer detaljerna för hur det ska göras. Det är helt galet.

Endast 14 procent av världens barn är helt skyddade i lag från all kroppslig bestraffning, regeringar i 110 av världens länder är inte engagerade för att ändra lagarna i sina länder. I 64 länder är barnaga inte fullt ut förbjudet i skolor. Barnaga är fortfarande den vanligaste formen av våld mot barn: Nästan 3 av 4 barn eller 300 miljoner barn i åldrarna 2-4 år utsätts regelbundet för fysisk bestraffning och/eller psykiskt våld från föräldrar och vårdgivare. Vuxna som ska skydda dem!

Ännu värre är det att lagen i många länder uttryckligen tillåter att barnaga används och till och med fastställer detaljerna för hur det ska göras. Det är helt galet.

All barnaga kränker barns rätt till sin mänskliga värdighet och fysiska integritet, och deras rätt till hälsa, utveckling, utbildning och frihet från tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det faktum att det fortfarande är lagligt i så många länder kränker även barns rätt till lika skydd enligt lagen. Våldets utbredda sociala acceptans, som i många fall till och med uppmuntrar våld under barndomen, befäster även barns låga status i samhället och öppnar dörren för andra former av våld, utnyttjande och övergrepp. En ond spiral som behöver stoppas.

Våldets utbredda sociala acceptans, som i många fall till och med uppmuntrar våld under barndomen, befäster även barns låga status i samhället och öppnar dörren för andra former av våld, utnyttjande och övergrepp.

Det är därmed hög tid för alla länder, som inte redan har gjort det, att starta lagstiftningsprocesser för att förbjuda barnaga i alla sammanhang senast i slutet av 2022. Ett arbete som banar väg för ett globalt förbud till 2030 baserat på FN:s hållbarhetsmål 16.2, och andra redan existerande åtaganden om mänskliga rättigheter.

Rädda Barnens vision är en värld där alla barn är trygga att växa, lära, leka och utvecklas i sina hem, skolor och samhällen. Vi har tagit fram ”Barnens världskarta” som visar vilka länder som har lagstiftat mot våld mot barn. Kartan är inte särskilt omfattande, men den växer glädjande nog hela tiden. Världens barn kan och ska inte behöva vänta längre på att bli rättsligt skyddade från att agas. Barn förtjänar ett bättre skydd än vuxna – definitivt inte ett sämre. Tillsammans kan vi ge barn en uppväxt fri från våld.

Här och nu för framtiden.

/Helena Thybell

Om Helena Thybell

Ålder: 49 år

Familj: Gift, har en 18-årig son, två vuxna bonussöner och en katt som heter Nelson.

Blir arg av: Alla former av orättvisor. Och när människor, ofta privilegierade, inte kan sätta sig in i andra människors livsvillkor utan utgår från sin egen verklighet som norm.

Blir glad av: Små saker i vardagen som när man kan vara lite ”fånig” och busig genom att hitta på lite tokigheter i vardagen som skapar glädje.