Helenas hörna: "Ideella ledare är sommarlovets hjältar"

Helena Thybell

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell lyfter vikten av trygga vuxna som leder barnens sommarlovsaktiviteter.

Under min barndom hade jag turen att ha flera viktiga vuxna omkring mig som gav mig stöd, utöver mina föräldrar. Alltifrån min dagmamma, till min morbror, moster och släktingar som tog sig tid, till idrottstränare som trodde på mig och lärare som tog sig extra tid. Eftersom jag flyttade mycket som barn och bytte skola och land ungefär vart tredje år under hela min uppväxt, betydde de mycket och gav mig trygghet, trots alla andra förändringar. Kanske hade du också någon trygg vuxen i ditt liv som hade stor betydelse under din uppväxt, någon som du kunde prata med när det var jobbigt, eller som bara fanns till hands?

Eftersom jag flyttade mycket som barn och bytte skola och land ungefär vart tredje år under hela min uppväxt, betydde de mycket och gav mig trygghet, trots alla andra förändringar.

På Rädda Barnen vet vi att trygga vuxna runt barn och unga är som vandrande skyddsfaktorer som skapar en tryggare uppväxt. För barn i utsatta livssituationer är dessa vuxna extra viktiga. Vuxna som blir oroliga, som larmar och agerar, vuxna som fortsätter att ställa frågor, men också peppar och stöttar. Trygga relationer med vuxna är en av de viktigaste faktorerna för läkning och rehabilitering för barn och unga som har varit med om traumatiserande och svåra händelser, alltifrån våld och övergrepp till krig och flykt.

Under sommarlovet byts förskolan och skolan ut mot ledighet och i bästa fall sommarlovsaktiviteter. De trygga vuxna byts ibland också ut från föräldrar, lärare och förskolepedagoger till mor- och farföräldrar eller ledare på sommarlovsaktiviteter. Engagerade vuxna och unga ledare som dedikerar sina sommarveckor åt att hjälpa till på simskolor, kulturaktiviteter, scoutläger, kollon, fotbollsläger, ja listan kan bli hur lång som helst. Det är inte heller ovanligt att deltagarna senare blir ledare för samma aktivitet, ett naturligt första sommarjobb. Även om många av de unga ledarna automatiskt blir uppskattade förebilder – unga som leder unga måste i sig vara ett av de bästa sätten att skapa förtroende – så behöver de stöd i den nya rollen.

Att plötsligt få ansvar för stora grupper av barn, ofta utan särskild utbildning eller handledning kan kännas både roligt och kravfyllt. I bästa fall är det ett betalt sommarjobb, ibland inte. Oavsett vilket behöver alla ledare få med sig viktiga nycklar för att skapa en trygg och inkluderande miljö kring aktiviteterna.

Vi har sett att kommuner ofta avsätter väldigt lite resurser till handledning och utbildning av ledare, och ställer få krav på trygghet i aktiviteterna som anordnas. De förlitar sig ofta på att de föreningar som finns löser även detta. Vi ser ett behov av att stärka de unga ledarna, som ofta är de som agerar för barn som inte har det bra hemma, som peppar de barn som behöver det som mest eller finns som en stabil punkt i tillvaron för barn som saknar andra stabila punkter.

Vi har sett att kommuner ofta avsätter väldigt lite resurser till handledning och utbildning av ledare, och ställer få krav på trygghet i aktiviteterna som anordnas. 

Vi på Rädda Barnen har nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. I samhället generellt och i våra verksamheter specifikt. För att bland annat stärka unga ledare har vi tagit fram en digital utbildning Tryggare tillsammans förening, som jag tyckerborde vara obligatorisk för alla som leder sommarlovsaktiviteter. Den bygger på barnkonventionen och ger konkreta verktyg och metoder för att skapa en trygg föreningsverksamhet för barn och ungdomar.

Ett annat viktigt stöd för unga ledare är tillgång till trygga vuxna inom verksamheten. Det kan låta som en självklarhet, men det är det tyvärr inte. Det är också en av anledningarna till att vi startar ”Kompetensprojektet” i Göteborg där 150 unga ledare kommer jobba nära handledare från Rädda Barnen och Göteborgs Stad för att skapa trygga verksamheter för barn och unga nu i sommar. Vi vet att en meningsfull fritid är en oerhört viktig skyddsfaktor under hela uppväxten. Barn som ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter mår bättre och klarar ofta skolan bättre. Det är helt fantastiskt vad fritidsaktiviteterna kan bidra med, både för det fysiska och psykiska välmåendet.

Barn som ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter mår bättre och klarar ofta skolan bättre.

Enligt Riksidrottsförbundets statistik har vi över 700 000 ideella ledare för barn och unga – bara inom idrotten. Lägg därtill ledare inom kultur, scouting och annat. Dessa ideella ledare är hjältar, och som jag nämnde ovan – vandrande skyddsfaktorer. Det går inte att överskatta deras betydelse. Men vi som samhälle, såväl stat, region som kommun måste säkerställa att de får rätt förutsättningar för att bedriva trygga verksamheter. På så sätt kan vi säkerställa att fler barn och unga får tillgång till trygga vuxna och ett meningsfullt sommarlov.

Dessa ideella ledare är hjältar, och som jag nämnde ovan – vandrande skyddsfaktorer. 

Här och nu för framtiden.

/Helena Thybell

Om Helena Thybell

Ålder: 49 år

Familj: Gift, har en 18-årig son, två vuxna bonussöner och en katt som heter Nelson.

Blir arg av: Alla former av orättvisor. Och när människor, ofta privilegierade, inte kan sätta sig in i andra människors livsvillkor utan utgår från sin egen verklighet som norm.

Blir glad av: Små saker i vardagen som när man kan vara lite ”fånig” och busig genom att hitta på lite tokigheter i vardagen som skapar glädje.