Helenas hörna: "Alla barn har samma rätt – oavsett regering"

Helena Thybell

Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell reflekterar över den hårda ton som hörts i valrörelsen kring barn och barns rättigheter. Under kommande mandatperiod blir ett tydligt fokus på barns lika värde och rätt till goda uppväxtvillkor extra viktigt.

I måndags vaknade Sverige till ett väldigt osäkert valresultat. Detta efter en valrörelse som präglats av uppseendeväckande utspel och, vågar jag nog säga, en osedvanlig hårdhet. Debatten handlade väldigt mycket om att peka ut vissa grupper som problem. Många förslag handlade om att somliga barn på olika sätt behöver tvingas till vissa åtgärder. Även om dessa förslag ofta motiverats med att de är för barnets och samhällets bästa, är vi många som bär på en oro över det sätt politiska företrädare för olika partier uttrycker sig om barn inför den kommande mandatperioden.

Jag vet att många med mig är väldigt oroliga för de rasistiska undertoner som präglat den senaste tidens offentliga debatt.


Rädda Barnen ser att klyftorna mellan olika grupper de senaste åren ökat, och att stora grupper av barn lever i svår utsatthet. Vi ser också att de allra flesta barn i Sverige har det väldigt bra. Men nästa mandatperiod kommer att vara en utmanande tid för oss alla. Inte minst på grund av den ekonomiska nedgång vi ser framför oss de närmaste åren. Då behöver vi, ännu mer än tidigare, ett samhälle som håller ihop. Ett samhälle som stöttar barn som har det svårt på olika sätt. Och inte minst viktigt, ett samhälle som från början ser till att så få barn som möjligt drabbas av utsatthet. Men också ett samhälle där alla barns rätt till trygga uppväxtvillkor värnas.

Vi som samhälle ska vara bättre än så. 

Jag vet att många med mig är väldigt oroliga för de rasistiska undertoner som präglat den senaste tidens offentliga debatt. Ung röst är Rädda Barnens undersökning för att lyssna in hur barn och unga i hela Sverige upplever att deras rättigheter respekteras och tillgodoses i vardagen. I den uppger 25 procent av barnen med utländsk bakgrund att de har behandlats illa i skolan utifrån hudfärg, kultur, religion eller var de själva eller deras familj kommer ifrån. Vi har även sett liknande siffror i andra undersökningar som kommit på senare tid. Detta är självklart oacceptabelt! Vi som samhälle ska vara bättre än så. Nu efter valet behöver politiker över hela skalan se till att ge dessa barn nytt hopp, genom en politik utan utrymme för rasism.

Nu är det läge att höja rösten ytterligare. Inga barn i Sverige ska tvivla på att vi vuxna står upp för deras rättigheter oavsett kultur, religion, eller var de själva eller deras familj kommer ifrån.

I juli deltog jag i ett panelsamtal i Almedalen som vi anordnade tillsammans med Bris. Vi hade ett samtal med representanter från Liberalerna, Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet. Panelsamtalet handlade om barnperspektiv kopplat till debatten om gängkriminalitet, och det inleddes med några frågor där deltagarna fick säga ”ja” eller ”nej” med hjälp av lejontassar. Något som samtliga paneldeltagare var överens om var att alla barn har samma rättigheter i Sverige.

Jag önskar att dessa lejontassar ska genomsyra kommande mandatperiod – att barns rättigheter inte bara gäller vissa barn i Sverige, utan alla! För precis som Rädda Barnens grundare Eglantyne Jebb förstod för över 100 år sedan, så måste vi värna om alla barns rättigheter, och särskilt de barn vars rättigheter ifrågasätts.

Vi kommer noga bevaka varenda barnrättslig fråga – här och nu för framtiden!


Nu är det läge att höja rösten ytterligare. Inga barn i Sverige ska tvivla på att vi vuxna står upp för deras rättigheter oavsett kultur, religion, eller var de själva eller deras familj kommer ifrån. Jag och alla med mig inom Rädda Barnen kommer att bli än tydligare med detta. Vi hoppas och tror att vi har många med oss.

Rädda Barnen kommer att fortsätta att förvalta Eglantyne Jebbs arv under kommande mandatperiod, med en ny regering och riksdag. Vi finns här med vår kunskap från barnen vi möter, och vill sträcka fram en hand till de politiker och beslutsfattare som vill ta del av den kunskapen. En sak är säker – vi kommer noga bevaka varenda barnrättslig fråga – här och nu för framtiden!

/Helena Thybell

Om Helena Thybell

Ålder: 49 år

Familj: Gift, har en 19-årig son, två vuxna bonussöner och en katt som heter Nelson.

Blir arg av: Alla former av orättvisor. Och när människor, ofta privilegierade, inte kan sätta sig in i andra människors livsvillkor utan utgår från sin egen verklighet som norm.

Blir glad av: Små saker i vardagen som när man kan vara lite ”fånig” och busig genom att hitta på lite tokigheter i vardagen som skapar glädje.