Helenas hörna: "Äntligen sportlov! Eller?"

Helena Thybell

Nu är det sportlovstider och Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell delar sina tankar om varför det är så viktigt för barn med en aktiv och meningsfull fritid.

Nu är det sportlovstider för barn i Sverige, vissa har redan haft och andra räknar ner. Andra ser på sportlovsveckan med bävan. Ingenstans att gå, ingenting att göra eller ingen säkrad ordentlig måltid på en hel vecka, när skolorna stängs. 

Rätten till meningsfull fritid har blivit en klassfråga i Sverige, vilket gör mig så upprörd. Lek och fritidsaktiviteter ska vara en självklarhet för alla barn.

 

Rätten till meningsfull fritid har blivit en klassfråga i Sverige, vilket gör mig så upprörd. Lek och fritidsaktiviteter ska vara en självklarhet för alla barn. Vi på Rädda Barnen vet att lek, vila och fritid är avgörande för en bra uppväxt och för en god fysisk och psykisk hälsa. Det är också fastlaget i barnkonventionen. Trots det saknar alltför många barn en aktiv, meningsfull fritid – på grund av hinder som avgifter, begränsande normer, fördomar, ovana, avstånd och oro över att inte passa in. Ofta kan det handla om hinder som vi vuxna kanske inte tänker på.

”När man ska bada och man inte har en egen baddräkt så kan man ju inte följa med, fast det är gratis. Om man inte frågar en kompis i samma ålder. Jag gjorde det en gång när jag inte hade en baddräkt just då. Hon sa ja, men sen gick folk och retade mig för det, för hon gick och sa det till de flesta.”

/Tjej, 12 år

Gratis aktiviteter är oerhört viktigt men vi behöver också tänka in allt runtomkring, som behov av rätt utrustning och att kunna ta sig till och från aktiviteten på ett tryggt sätt.

Gratis aktiviteter är oerhört viktigt men vi behöver också tänka in allt runtomkring, som behov av rätt utrustning och att kunna ta sig till och från aktiviteten på ett tryggt sätt. På Rädda Barnen arbetar vi för att alla barn ska få chansen, vilja och våga delta i fritidsaktiviteter och därmed ges en möjlighet att växa. Varför är då en aktiv och meningsfull fritid så viktig för barn? Jo, för att det är en stark skyddsfaktor i barns utveckling och bidrar till att barn inte far illa. En medarbetare på vårt Centrum för stöd och behandling berättade att om barn som har varit med om våld, flykt eller andra stressfyllda livshändelser får tillgång till organiserad idrott så stabiliseras ofta deras mående, de orkar med skolarbetet bättre och får fler sociala kontakter.

Att ge barn möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter kan mildra konsekvenserna av barnfattigdom och kompensera för de skyddsfaktorer som saknas.

Ett tydligt kvitto på att fritiden är en avgörande pusselbit i ett barns liv och en viktig förebyggande insats för att barn ska må bra. Det är också därför vi tillsammans med barn, föräldrar, föreningar, företag och andra viktiga vuxna vill undanröja alla hinder och ge varje barn en chans till goda uppväxtvillkor och en god psykisk och fysisk hälsa.

I vår verksamhet DOIT arbetar vi långsiktigt för att bidra till att minska den socioekonomiska ojämlikheten för barn och unga i Sverige. Metoden bygger på att vi samarbetar med lokala aktörer så att föreningar kan etablera sig i områden som saknar organiserade fritidsaktiviteter. Att ge barn möjlighet att delta i idrotts- och fritidsaktiviteter kan mildra konsekvenserna av barnfattigdom och kompensera för de skyddsfaktorer som saknas. Det ger också en känsla av sammanhang och gemenskap och tillgång till trygga vuxna. Barnens självkänsla ökar och de erbjuds en frizon och en möjlighet att forma sina egna liv.

Jag hade förmånen att växa upp på olika platser i världen, i olika slags sammanhang men gemensamt för alla platser var att när jag kom till ett nytt land och en ny skola med nya klasskompisar, kunde fritidsaktiviteterna förena oss.

Jag vet själv hur mycket min fritid som barn formade mig som person och hur viktiga mina fritidsaktiviteter var, alltifrån att simma, springa och leka till att spela bollsporter. Jag hade förmånen att växa upp på olika platser i världen, i olika slags sammanhang men gemensamt för alla platser var att när jag kom till ett nytt land och en ny skola med nya klasskompisar, kunde fritidsaktiviteterna förena oss. Genom aktiviteterna lärde vi känna varandra på ett enkelt, mer avslappnat sätt som hjälpte mig att hitta ett sammanhang, och få kompisar.

Det känns så bra att veta att våra fantastiska medlemmar och volontärer runtom i landet just nu arrangerar lovaktiviteter för att fånga upp de barn som annars inte har ekonomiska förutsättningar till en meningsfull fritid eller inte har någonstans att ta vägen när skolornas dörrar stängs. Allt för att fler barn ska få leka, skratta, springa och ha roligt tillsammans med andra och samtidigt må bra själva. Saker som är så viktiga för alla barn och som skapar fina barndomsminnen.

Här och nu för framtiden.

/Helena Thybell

Om Helena Thybell

Ålder: 49 år

Familj: Gift, har en 18-årig son, två vuxna bonussöner och en katt som heter Nelson.

Blir arg av: Alla former av orättvisor. Och när människor, ofta privilegierade, inte kan sätta sig in i andra människors livsvillkor utan utgår från sin egen verklighet som norm.

Blir glad av: Små saker i vardagen som när man kan vara lite ”fånig” och busig genom att hitta på lite tokigheter i vardagen som skapar glädje.