Ny rapport: 48 länder riskerar skolkollaps

Skolsystemet i en fjärdedel av världens länder är på väg att kollapsa. Det visar vår nya rapport "Build forward better". Men alla barn har rätt att gå i skolan. Därför arbetar vi ihärdigt över hela världen för att de ska få sin utbildning.

Rapporten släpptes vid årets skolstart och visar att utbildningssystemet är på väg att kollapsa i hela 48 länder. Redan före pandemin gick 258 miljoner av världens barn inte i skolan. Men vår rapport visar att pandemin förvärrat läget ytterligare.

Restriktioner, brist på covid-vaccin, klimatförändringar samt fortsatta skolattacker gör att skolgången påverkats negativt för mer än 9 av 10 elever runt om i världen. Enligt rapporten är det framförallt tio länder som befinner sig farligt nära en skolsystemkollaps: Demokratiska republiken Kongo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sydsudan, Sudan, Mali, Libyen, Syrien och Jemen.

Var med och ge barn möjlighet att gå i skolan!

Bli månadsgivare

Salem från Jemen drömmer om att bli läkare. Här sitter han framför sin gamla skola som blev förstörd under kriget.

Salem drömmer om att bli läkare

I Jemen bor 13-åriga Salem. Han drömmer om att bli läkare. Precis som många andra skolor i Jemen, har hans skola blivid attackerad.

– Jag mådde inte bra när jag var i skolan eftersom det var så mycket som var förstört. Svarta tavlan var helt trasig och skolgården gick det inte att vara på. Att skolan fungerar är viktigt eftersom jag vill bli läkare i framtiden, berättar Salem.

Kriget i Jemen har orsakat skolbarn ett enormt lidande. Många skolor är helt förstörda. Vi renoverar dem så att Salem och andra barn i hans situation kan återvända till undervisningen och träffa sina klasskamrater igen. Vi hjälper också till med skolmaterial så att de barn som inte har någon skola att gå till kan studera hemifrån.

Vi måste agera nu!

I vår rapport uppskattar vi att 10–6 miljoner barn riskerar att inte återvända till skolan på grund av fattigdom i spåren av covid-19. Många föräldrar kan tvinga sina barn att arbeta eller gifta sig, istället för att gå i skolan.

Klimatkrisen är en annan faktor som påverkar barns skolgång. Skolor förstörs av extremt väder, och fler barn behöver sannolikt lämna sina hem och sin skola.

–  Det här bidrar till bristande grundskoleutbildning hos många, vilket i sin tur leder till en förlorad generation som riskerar att inte kunna ta sig ur extrem fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Rädda Barnens internationella chef. Hon fortsätter:

– Vi måste lära oss av vad som hänt, och världssamfundet och regeringar måste agera nu. Därför föreslår vi en åtgärdsplan till beslutsfattare med åtta punkter för att ”bygga framåt bättre”.

Vår åtgärdsplan till förbättringar

  1. Återuppbyggnad av skolor efter covid-19: Se till att barn kan återvända till skolan säkert och få tillgång till utbildning.
  2. Förberedande åtgärder: Varje land måste ha en integrerad beredskapsplan för att säkra barns lärande och välbefinnande i framtida kriser.
  3. Barn utanför skolsystemet: Se till att barn som var utanför skolsystemet redan innan pandemin, kan få tillgång eller har tillgång till trygga säkra inlärningsmöjligheter.
  4. Skydda skolor: Skydda skolor mot våld och väpnade angrepp, samt från klimatkrisens påverkan.
  5. Utöka och anpassa finansiering: Världssamfundet måste investera i de länder där utbildningssystemet är underfinansierat.
  6. Få tillgång till korrekt data: Samla in mer och bättre data om utbildning, som grund för länders och världssamfundets beslutsfattande, både för beredskap och förebyggande åtgärder.
  7. Fokus på barns eget deltagande: Prioritera de barn som drabbats mest av ojämlikhet och diskriminering, och inkludera barn i analys, genomförande och utvärdering av verksamhet.
  8. Delat ansvar: Nationella och lokala myndigheter bör dela beslutsfattande och ansvar för resurser, med nationellt och lokalt civilsamhälle.

Vi behöver din hjälp!

Miljontals barn i världen saknar möjlighet att gå i skolan och löper större risk att fortsätta ett liv i fattigdom, dras in i kriminalitet eller giftas bort innan de hunnit bli vuxna. Vi finns på plats där skolsystemen slutat att fungera. Men vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta vårt livsviktiga arbete för alla barns rätt till skola. Din gåva förändrar barns liv!

Var med och ge barn möjlighet att gå i skolan!

Bli månadsgivare