Så kan du hjälpa ett barn som utsätts för sexuella övergrepp

Alla har en skyldighet att se till att inget barn utsätts för sexuella övergrepp. Din hjälp kan förändra för ett barn redan idag. I vissa yrken har man anmälningsskyldighet om man misstänker att ett barn far illa.

Var uppmärksam

Barn som utsatts för sexuella övergrepp har ofta svårt att beskriva vad som hänt och kan reagera på ett sätt som är otydligt för omgivningen.

Därför är det viktigt att kunna se små signaler: om barnet till exempel säger ”Jag tycker inte om att gå hem till farbror Erik”, ta reda på hur det kommer sig – utan att styra barnets berättelse. Kom ihåg att enstaka tecken inte behöver betyda att ett övergrepp har skett.

Var tydlig med att barnet får berätta vad det vill för dig eller någon annan som barnet litar på och pressa inte fram en berättelse.

Lyssna

Lyssna alltid på ett barn som försöker berätta att det är utsatt för något obehagligt, vad det än kan handla om, och utgå ifrån att barnet talar sanning.

Allt tyder på att det är ovanligt att barn ljuger om att de blivit sexuellt utnyttjade. Men kom ihåg att försöka lyssna utan att ställa ledande eller färgade frågor.

Anmäl

Om du misstänker att ett barn har blivit utsatt eller riskerar att utsättas för sexuella övergrepp bör du anmäla till socialtjänsten. Arbetar du med barn är du skyldig att anmäla. Du behöver absolut inte vara säker, det räcker att du är orolig.

Det är socialtjänstens och polisens jobb att reda ut situationen och avgöra vilket stöd eller skydd barnet eventuellt behöver.