Därför är det viktigt för barn att få leka

En liten flicka som leker

Barnpsykologen Sofia Bidö berättar varför leken är så viktigt för barn, för föräldrar och för vår verksamhet.

Varför är det viktigt att barn får leka?

– Leken är helt avgörande för ett barns utveckling. Det är genom att leka som barn tar sig an världen och gör den begriplig, det är det lilla barnets främsta språk. Och det är genom leken som vi vuxna kan lära oss att förstå barnens tankar och känslor.

Hur utvecklas barn av att leka?

– Barns hela personlighet utvecklas i leken. De utvecklas socialt i samspel med andra och känslomässigt då de lär sig att förstå sina egna och andras känslor. De utvecklas även intellektuellt då de tolkar världen och gör den begriplig samt motoriskt genom att i leken hoppa, springa och klättra. Barn bearbetar tankar och känslor genom sin lek, både positiva erfarenheter men även sådant som kan vara svårt.

Varför behöver Rädda Barnen se till att barn kan leka?

– För många barn som befinner sig i utsatta situationer så finns det inte förutsättningar för att kunna leka. De viktigaste förutsättningarna för lek är tid, utrymme och trygghet. Dessa aspekter finns sällan för barn som befinner sig i situationer som i katastrofer, i fattigdom eller på flykt. Att barn får leka och utvecklas är dessutom en rättighet enligt Barnkonventionen.

Hur jobbar Rädda Barnen med lek i sin verksamhet?

– Vi jobbar med lek i till exempel behandling och i våra utbildningsprogram i skolor runt om i världen. Framförallt jobbar vi med lek via våra barnvänliga platser i katastrofsituationer eller för barn på flykt. Dessa platser är en oas för barn som för en stund kan få det utrymme för lek och återhämtning som inte finns i den kaotiska verklighet de annars befinner sig i. Här får de lov att bara vara barn. Det innebär också en avlastning för föräldrarna som kan gå ärenden och skaffa mat eller leta försörjning medan de vet att barnen är på en trygg plats.

Glada barn tillsammans med Rädda Barnens ledare på en barnvänlig plats

Vad är en barnvänlig plats?

Barnvänliga platser har vi även i Sverige för barn som flytt hit, till exempel på asylboenden. Vi har både fasta platser och mobila som kan flyttas runt dit de behövs. Vi kommer att utveckla detta för att kunna ta konceptet till andra verksamheter där barn behöver utrymme för lek.

Framförallt är det ett bekymmer att nyanlända barn i förskoleåldern inte är garanterade plats på förskola och kan vara utan plats under ganska lång tid och därmed inte har möjlighet till stimulans. Man kan dessutom förstå att många föräldrar mår dåligt och har svårt att som nya i ett land hjälpa sina barn att hitta ett bra utrymme med möjlighet för lek med jämnåriga.

Behöver barn verkligen saker att leka med?

– Viktigaste förutsättningarna för lek är som sagt tid, utrymme och trygghet. Sen behöver barn också saker att leka med. Det måste inte vara leksaker men någon form av lekmaterial som kan användas på ett kreativt sätt. Det kan vara bra att ha lekmaterial av olika slag då barn behöver olika saker för att uttrycka sig och hitta på lek med.

Det kan handla om saker att bygga med för att kunna konstruera något eller saker att klä ut sig med för att till exempel leka en rollek. Många barn leker kring händelser de har erfarit, till exempel vardagsaktiviteter, eller om de varit med om skrämmande saker så blir leken en bearbetning av det hemska, då behövs det material som barnet känner igen sig i. Som vuxen kan man också tillhandahålla material beroende på vilken typ av lek vill man stimulera.

Finns det skillnad i lek i Sverige och i andra länder?

– Att barn behöver leka är universellt men det är viktigt att tänka på att lekmaterial och organiserad lek behöver anpassas till den kultur som barnen befinner sig i då det finns olika föreställningar i världen om vad som är tillåten och utvecklande lek, hur okej är det till exempel med fysisk direktkontakt.

Sofia Bidö

Ålder: 45 år
Familj: Gift och har en 7-årig dotter och två vuxna bonusbarn
Bakgrund: Sofia är psykolog och psykoterapeut som har jobbat 17 år inom barn- och ungdomspsykiatrin framförallt med behandling av svårt traumatiserade barn. Idag är hon verksamhetsledare för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling.

Hur får man barn som är slutna att vilja delta i lek?

– En del barn som är traumatiserade kan ha svårt att leka och det är egentligen samma principer som gäller för dessa barn, att de ges tid och utrymme samt att trygghetsaspekten för dessa barn är allra viktigast. Om barn blir för otrygga eller utsatta för fara så kan de inte leka och utforska samtidigt utan de är inställda på att hålla koll på faran och söka skydd. För dessa barn handlar det alltså om att försöka skapa tillräcklig trygghet och stabilitet i barnets vardagsliv för att leken ska kunna komma igång igen.

Vad kan jag som vuxen tänka på när jag leker med barn?

– De flesta vuxna är överens om att lek är viktigt men ändå har vi kanske svårt att prioritera det i vardagen. Ofta blir lek kopplat till en målinriktad aktivitet vilket kan vara viktigt men vi glömmer ofta bort den fria leken och ger den inte lika stor betydelse eller tid. Det kan handla om att ni bara är hemma, i skogen eller i parken och inte har bråttom vidare till nästa aktivitet för att barnet ska hinna komma igång med en lek.

I den fria leken är det viktigaste att som vuxen alltid försöka ligga steget efter barnet. Låta barnet ta initiativet och styra och försök att följa barnet snarare än att leda det. Leken är en kreativ process, målet är inte det viktiga, utan det är själva leken som är intressant. Det är lätt att man som vuxen har en tydlig idé om var man vill komma med leken vilket leder till att man stör barnet och kanske avbryter leken. Du kan försöka se till att fånga barnets egna idéer och stötta leken genom att delta på barnets villkor eller genom att ta fram lekmaterial som passar barnets behov.

Varför ska jag leka med barn?

– Det finns otroligt mycket att vinna på att leka med barnet. Det finns forskning som visar att relationen med barnet blir bättre och att mängden bråk och konflikter minskar om man spenderar en kort tid med lek och umgänge varje dag. Som förälder kanske man tycker det är svårt att få till de där stunderna för lek för att man försöker få vardagen att gå ihop men en kvarts fokuserad lek och umgänge varje dag räcker.

Alla barn har rätt att leka och utvecklas

Tyvärr saknar många barn i världen den möjligheten på grund av krig, katastrofer eller diskriminering. I den årliga kampanjen "Alla barns rätt till lek" skänker IKEA Foundation 1 euro per leksak och barnbok som säljs i IKEAs varuhus globalt. Pengarna som Rädda Barnen får går till att ge barn som migrerar i Etiopien och Bangladesh skydd och utbildning genom lek.