Frågor och svar från stödlinjen

خط کمکی موسسہ حمایه کودکان بستہ شدہ، اما ما سوالات و جوابات عمومی را در زبان دری جمع آوری کردہ ایم. اینجا شما میتوانید اطلاعات و مشاورت در مورد مسکن، تحصیل، پناھندگی و یا بھداشت روانی را دریافت کنید.

Rädda Barnens Stödlinje har stängt, men vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren på dari. Här finns information och tips om var du kan vända dig kring till exempel boende, utbildning, asyl eller psykisk hälsa.

من میخواھم سواالات و جوابات را در زبان دری بخوانم

اینجا را کلیک کنید

Jag vill läsa frågor och svar på svenska

Tryck här