Albaniens lag om våld mot barn

Enligt Unicefs statistik mellan åren 2005 till 2013 uppger 77 procent av barnen i Albanien som är mellan 2-14 år att de upplevt fysisk eller psykisk bestraffning hemma under den senaste månaden. 70 procent uppger att de har blivit slagna och 62 procent uppger att de blivit utskällda eller förolämpade. I Albanien förbjöds alla former av våld och annan kränkande behandling mot barn år 2010, och sedan dess har stödet för att använda slag i uppfostran halverats. 32 procent höll år 2009 med om att ”den som slår sitt barn gör det för barnets bästa”. 2012 hade stödet för detta gått ner till 15 procent.

Lag infördes år 2010.
Antal barn i Albanien: 833 360.

Läs mer om Albanien på www.endcorporalpunishment.org