Andorras lag om våld mot barn

Andorra införde ett totalt förbud mot våld mot barn år 2014. I lagen står det bland annat att fysisk bestraffning och misshandel, även om den inte orsakar skada, är straffbart. ”Den som utövar fysisk bestraffning, lätt eller där en person skadas, ska straffas med fängelse eller med böter upp till 6 000 euro. Om bestraffningen består av fysisk misshandel ska fängelsestraff utdömas.”

Någon undersökning under de senaste tio åren om hur många barn som utsatts för fysisk eller psykisk bestraffning, eller hur man ser på våld mot barn finns inte tillgänglig.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i Andorra: 14 190.

Läs mer om Andorra på www.endcorporalpunishment.org/