Benin

Olika former av våld mot barn är vanligt i Benin. Nio av tio av flickor i åldern 2-14 år har utsatts för fysisk bestraffning i skolan och hemma, enligt en undersökning från 2009. Över 6000 föräldrar var med i undersökningen och 85 procent sa att de använde våld mot barnen som ett sätt att fostra dem att bli lydiga. En tredjedel av föräldrarna medgav att deras barn fått ärr på kroppen av slagen.

En lag mot fysisk bestraffning och annan kränkande behandling infördes i Benin 2015. Trots kampanjer mot aga i skolan är det få lärare och elever som känner till att det nu är förbjudet i skolor, och det är svårt för elever att hitta information om sina rättigheter.

Lag infördes år 2015.
Antal barn i Benin: 5 099 320.

Läs mer om Benin på www.endcorporalpunishment.org