Brasilien

I Latinamerikas största land har 7 av 10 barn någon gång utsatts för våld antingen hemma eller skolan. Efter en lång kamp finns nu en lag som ska skydda landets 60 miljoner barn från alla former av fysisk bestraffning.

Tillsammans med en mängd lokala organisationer var Rädda Barnen en del av kampanjen Red Não Bata, Eduque (Slå inte, utbilda) som under flera år drevs runt om i Brasilien. Målet för kampanjen var att landet skulle införa en lag som skyddar barn mot våld, men också att visa föräldrar hur man kan uppfostra barn på andra sätt än att använda slag och skrik.

Genom manifestationer, reklam och olika utbildningssatsningar engagerades en stor mängd barn och unga i kampanjen som till slut uppnådde sitt mål: den första juli 2014 skrev Brasiliens president under lagen som förbjuder våld mot barn både i hem och skolor.

Lagen bara första steget
Lagen är bara det första steget, att förändra folks attityder tar längre tid. En viktig del av Rädda Barnens arbete har därför varit att utbilda föräldrar, sjukvårdspersonal och andra vuxna om de skadliga effekterna av att använda våld mot barn.

En viktig del har varit att lyfta arbetet med jämställdhet för att få pappor att ta större ansvar. Rädda Barnen har tillsammans med partners också arbetat med lärare för att minska våld i skolan, bland annat genom pjäser och barnböcker.

– Om vi arbetar tillsammans med barn, föräldrar, civilsamhälle, lärare, myndigheter, utbildningsväsende och religiösa grupper har vi en möjlighet att se att lagen följs och att våld som uppfostringsmetod till slut försvinner, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige, som själv pratade inför Brasiliens parlament om vikten av att införa lagen.

Samarbete med lokala organisationer
En undersökning från 2010 visar att över 70 procent av alla i Brasilien upplevt fysisk bestraffning som barn. En person som engagerat sig mot våld som uppfostringsmetod är boxningstränaren Alan Durante som jobbar hos organisationen Luta Pela Paz, som Rädda Barnen samarbetade med under flera år.

Kampsportsklubben ligger i en fattig del av Rio de Janeiro, i favelan Maré. Idrott är bara en del av verksamheten, här arbetar man också med frågor som rör våld i hemmet. Något de flesta barn i Maré upplevt. Förutom att vara tränare leder Alan grupper kring jämställdhet där frågor om våld hemma ofta diskuteras.

– När jag startade kursen blev jag chockad. Nästan alla tjejer berättade om våldet de upplevt hemma och att de blivit slagna. Först tänkte jag nästan att det inte kunde vara sant. De här sakerna pratar man inte om annars, säger Alan.

”Vill ha ett bra förhållande med min son”
Alan berättar att han inte bara pratar med barnen utan även med deras föräldrar. Han försöker få papporna att ta större ansvar i barnens liv. Att lära dem hur man kan prata med barn istället för att slå. Alan som lever med sin fru och femåriga son vill visa att förändring är möjlig.

– De dåliga sakerna, som att slå sitt barn, väljer jag bort. Jag vill ha ett bra förhållande till min son. Jag ser det som min uppgift att prata med mina vänner, visa dem vilka alternativ de faktiskt har. När folk ser mig med min familj så motiverar det andra, för det är något vackert.

Antal barn i världen som omfattas av lagligt skydd mot alla former av våld ökade från fem till åtta procent när Brasilien införde agaförbud 2014. Sedan dess har flera länder i Latinamerika följt efter: Argentina, Bolivia, Peru, Nicaragua och Paraguay.

Införde lagen år 2014.
Antal barn i Brasilien: 60 miljoner

Läs mer om Brasilien på www.endcorporalpunishment.org