Bulgarien

Bulgarien införde förbud mot alla former av våld mot barn år 2000, men fysisk bestraffning som uppfostringsmetod fortsätter vara vanligt. Enligt en studie om unga personers och föräldrars attityder till barns rättigheter 2013, uppgav 40 procent av dem att de stödde lättare slag som uppfostringsmetod.

Hälften uppgav att de sett en förälder slå sitt barn och 16 procent att de sett ett barn med märken efter slag. 57 procent ansåg att staten borde ingripa i familjer där föräldrarna ofta slår sina barn. 80 procent sa att om man ingriper i andras familjeangelägenheter så kan man få problem.

Lag infördes år 2000.
Antal barn i Bulgarien: 1 184 040.

Läs mer om Bulgarien på www.endcorporalpunishment.org