Costa Rica

Två av tre barn mellan 2-14 år uppger att de utsatts för fysisk bestraffning nyligen och 88 procent att de utsatts för att bli utskällda, skrikna åt eller förolämpade av sina föräldrar, enligt en undersökning som Unicef genomförde 2011. 39 procent av föräldrarna ansåg att fysisk bestraffning var nödvändig för deras barnuppfostran.

2008 infördes en lag mot alla former av våld mot barn. I en undersökning 2009 uppgav nio av tio föräldrar att de kände till den och 64 procent höll med lagen, helt eller delvis. Mer än hälften av föräldrarna höll inte med om att om ett barn var olydigt skulle det straffas fysiskt. Men hälften av dem uppgav att de slagit sina barn under senaste året och 77 procent uppgav att de själva blivit slagna som barn.

Lag infördes år 2008.
Antal barn i Costa Rica: 1 396 700.

Läs mer om Costa Rica på www.endcorporalpunishment.org/