Cypern

På Cypern förbjöds fysisk bestraffning och kränkande behandling av barn år 1994. Lagen säger bland annat att den förbjuder all form av handlingar som resulterar i fysiska, sexuella eller psykiska skador. Det är också förbjudet att använda våld mot barn i barnuppfostran.

Lag infördes år 1994.
Antal barn på Cypern: 239 870.

Läs mer om Cypern på www.endcorporalpunishment.org