Danmark

Danmark införde förbud mot alla former av våld mot barn år 1997. I en undersökning 2011 bland barn i åldern 12-16 sa 82 procent att barn aldrig ska bestraffas fysiskt. Och 89 procent höll med om att barn måste skyddas från alla former av våld. Men nästan 10 procent sa att ett barn kan straffas med lättare slag.

I en studie från året innan uppgav var femte ungdom att de blivit knuffade, dragna, dragna i håret, sparkade eller slagna med en handflata eller ett föremål. 8 procent sa att det hänt en gång under senaste året, medan 12 procent uppgav att det hänt flera gånger.

Lag infördes år 1997.
Antal barn i Danmark: 1 198 300.

Läs mer om Danmark på www.endcorporalpunishment.org/