Estland

2012 genomfördes en undersökning som visade att var fjärde förälder i Estland inte ansåg att fysisk bestraffning av barn inte är våld. Var tredje förälder höll med om att ”i vissa situationer är fysisk bestraffning av barn nödvändigt och tillåtet”. 65 procent av föräldrarna höll dock inte med om att ”i vissa situationer är fysisk bestraffning förståeligt.”

Estland införde en lag mot våld mot barn år 2014. Lagen säger bland annat att det är förbjudet att försumma barn, eller mentalt, känslomässigt, fysiskt eller sexuellt kränka ett barn, och även förödmjuka, skrämma eller fysiskt straffa ett barn eller på annat sätt straffa på ett sätt som äventyrar den mentala, känslomässiga eller fysiska hälsan hos ett barn.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i Estland: 241 430.

Läs mer om Estland på www.endcorporalpunishment.org